Læreren skal ved ansættelsen have følgende kvalifikationer:

 • Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder.
 • Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal normalt have mindst fem års erhvervserfaring.
 • Øvrige lærere skal normalt have mindst to års erhvervserfaring.

Læreren skal erhverve følgende kvalifikationer:

 • Senest tre år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer svarende til niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække.
 • Senest fire år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Ved ansættelsen skal lærerne have:

 • Kvalifikationer, der normalt inden for deres faglige område svarer til erhvervsuddannelsesniveau.
 • Mindst tre års relevant og tidssvarende erhvervserfaring.

Læreren skal senest fire år efter ansættelsen have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Ved ansættelsen skal du have en professionsbachelor som folkeskolelærer. 

Hvis du skal undervise i dansk som andetsprog, skal du have uddannelsen dansk som andetsprog for voksne.

Hvis du skal undervise i FVU-læsning, skal du have mindst ét af følgende kurser:

 • Fagmodul 3 og 4 i den pædagogiske diplomuddannelse: "Undervisning i læsning og matematik for voksne" eller tilsvarende kvalifikationer
 • bestået en af Undervisningsministerets godkendte læreruddannelser i FVU-læsning
 • bestået et af Undervisningsministeriets godkendte suppleringskurser og have undervisningserfaring på læsekurser for voksne.

Hvis du skal undervise i FVU-matematik, skal du enten have:

 • Fagmodul 1 og 2 i den pædagogiske diplomuddannelse: "Undervisning i læsning og matematik for voksne" eller tilsvarende kvalifikationer
 • eller bestået en af Undervisningsministerets godkendte læreruddannelser i FVU-matematik.

Ved ansættelsen skal du have:

 • Fagmodul 6 og 7 i den pædagogiske diplomuddannelse: "Undervisning i læsning og matematik for voksne".

Inden for tre år efter din ansættelse skal du have gennemført mindst et af følgende punkter:

 • Være uddannet underviser i dansk som andetsprog for voksne
 • have taget en master i dansk som andetsprog
 • have undervist i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne
 • være godkendt af en skoleansvarlig myndighed som lærer ved dansk som andetsprog for voksne indvandrere før 1. august 1998.