Læreren skal ved ansættelsen have følgende kvalifikationer:

 • Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder.
 • Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal normalt have mindst fem års erhvervserfaring.
 • Øvrige lærere skal normalt have mindst to års erhvervserfaring.

Læreren skal erhverve følgende kvalifikationer:

 • Senest tre år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer svarende til niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække.
 • Senest fire år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Ved ansættelsen skal lærerne have:

 • Kvalifikationer, der normalt inden for deres faglige område svarer til erhvervsuddannelsesniveau.
 • Mindst tre års relevant og tidssvarende erhvervserfaring.

Læreren skal senest fire år efter ansættelsen have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse.

Ved ansættelsen skal du have en professionsbachelor som folkeskolelærer. 

Hvis du skal undervise i dansk som andetsprog, skal du have uddannelsen dansk som andetsprog for voksne.

Hvis du skal undervise i FVU-læsning, skal du have mindst ét af følgende kurser:

 • Fagmodul 3 og 4 i den pædagogiske diplomuddannelse: "Undervisning i læsning og matematik for voksne" eller tilsvarende kvalifikationer
 • Bestået en af Undervisningsministeriets godkendte læreruddannelser i FVU-læsning
 • Bestået et af Undervisningsministeriets godkendte suppleringskurser og have undervisningserfaring på læsekurser for voksne.

Hvis du skal undervise i FVU-matematik, skal du enten have:

 • Fagmodul 1 og 2 i den pædagogiske diplomuddannelse: "Undervisning i læsning og matematik for voksne" eller tilsvarende kvalifikationer

eller

 • Bestået en af Undervisningsministeriets godkendte læreruddannelser i FVU-matematik.

Ved ansættelsen skal du have:

 • Fagmodul 6 og 7 i den pædagogiske diplomuddannelse: "Undervisning i læsning og matematik for voksne".

Senest et år efter første ansættelse som lærer i dansk for voksne udlændinge skal du være optaget på uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog.

Inden for fire år efter din ansættelse skal du have gennemført mindst et af følgende punkter:

 • Være uddannet underviser i dansk som andetsprog for voksne
 • Have taget en master i dansk som andetsprog

 • Være godkendt af en skoleansvarlig myndighed som lærer ved dansk som andetsprog for voksne indvandrere før 1. august 1998.

Krav til undervisere ved nye ansættelser efter d. 1. august 2019:

Undervisere i de almene fag skal have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen og have undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence.

Undervisere i dansk og matematik for elever med behov for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling og deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder, skal have gennemført relevant uddannelse i henhold til lærerkvalifikationskravene i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller have tilsvarende kvalifikationer.

Underviser i dansk som andetsprog, skal have gennemført uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog eller have tilsvarende kvalifikationer.

Undervisere inden for et fagligt tema skal have gennemført en erhvervsuddannelse i et fag inden for det faglige tema, som vedkommende underviser i, eller have tilsvarende kvalifikationer og praktisk erfaring.

Undervisere af elever med ordblindhed, skal have kvalifikationer svarende til de krav, der gælder herom efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne eller regler udstedt i medfør heraf, eller tilsvarende kvalifikationer.