Efteruddannelse, kompetenceudvikling eller efter- og videreuddannelse. Kært barn har mange navne, men under alle omstændigheder kan du udvikle dine kompetencer både eksternt og internt, for kompetenceudvikling kan have forskellige former og være både formel og formel.

Formel og ekstern kompetenceudvikling

Formel og ekstern kompetenceudvikling er efter- og videreuddannelse med eksamen, for eksempel videregående voksenuddannelser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og masteruddannelser. Den foregår typisk uden for arbejdspladsen på erhvervsakademier, University College og på universiteterne. 

Uformel og intern kompetenceudvikling

Intern kompetenceudvikling er uden eksamen. Det er typisk kurser, udviklingsprojekter eller sidemandsoplæring, der foregår på arbejdspladsen, for eksempel pædagogiske dage, sidemandsoplæring, mentor-støtte og følordninger. 

Den bedste type efteruddannelse er bestemt af, hvilke medarbejdere, der skal lære nyt, og formålet med udviklingen.

Kompetencestrategi

Mange arbejdspladser har en kompetencestrategi, hvor det står beskrevet, hvordan arbejdspladsen på kort og længere sigt vil udvikle medarbejdernes kompetencer. Kompetenceudviklingen skal sørge for, at medarbejderne kan medvirke til at indfri arbejdspladsens målsætninger, samtidig med at de udvikler deres kompetencer og dermed bevarer og øger deres værdi på arbejdsmarkedet.

Spørg din tillidsrepræsentant om kompetencestrategi

Hvis du vil vide, om din arbejdsplads har en kompetencestrategi, skal du spørge din tillidsrepræsentant.

Penge til kompetenceudvikling

Arbejdspladserne afsætter typisk penge i deres budget til kompetenceudvikling. Nogle af pengene kommer fra institutionernes taxametre, andre bliver afsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

 

Ansat på en statslig overenskomst?

Ansatte på statslige arbejdspladser kan søge penge til kompetenceudvikling i den statslige kompetencefond.
Som en del af overenskomsten er der mulighed for at søge op til 25.000 kr. om året til individuel kompetenceudvikling.
Læs mere og ansøg her

Ansat på kommunal overenskomst?

Ansatte på kommunale arbejdspladser skal aftale rammerne for individuel og fælles kompetenceudvikling med ledelsen på arbejdspladsen.
Alle lærere ansat i kommuner har ret til at få en plan for deres efteruddannelse.  Uddannelsesplanen kan indgå i den individuelle MUS-samtale, og uddannelsesplanen kan indgå som en del af et referat af MUS-samtalen.

Privatansat

For privatansatte er rammerne for og midlerne til kompetenceudvikling aftalt på den enkelte arbejdsplads. Spørg din tillidsrepræsentant, hvilke muligheder I har på din arbejdsplads.