Kompetencer og kvalifikationer

Hvis du søger job på skoler inden for Uddannelsesforbundets områder, er der på nogle skoler kvalifikationskrav, du skal opfylde for at blive ansat.

Kompetenceudvikling er mange ting. Det kan være eksterne kurser og formel videreuddannelse eller læring på jobbet og interne kurser.

Projekter Uddannelsesforbundet er med i for tiden.