Logo for DUS og undervisningsministeriet

Dygtige undervisere er den enkeltstående faktor, der har størst indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen. Debatten handler dog ofte om meget andet end selve kerneopgaven – undervisningen.

Der bør bruges flere kræfter på skolernes og uddannelsesinstitutionernes kerneopgave og på at udvikle undervisningen – både i hverdagens skolepraksis og i den større nationale debat om undervisningsområdet. Danske Underviserorganisationers Samråd og Undervisningsministeriet har derfor i fællesskab udarbejdet 12 pejlemærker for, hvad der kendetegner god undervisning. Pejlemærkerne udgør ikke en facitliste, men er et oplæg til en lokal og national faglig debat om, hvad god undervisning er og hvordan god undervisning skabes.

Formål og værdier

 1. God undervisning fremmer elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse og lever op til uddannelsernes mål, formål og værdier.

Rammer og forudsætninger for god undervisning

 1. God undervisning bygger på lærerens engagement, motivation og professionelle ansvar og dømmekraft.
 2. God undervisning udføres og udvikles af fagligt og pædagogisk kompetente og opdaterede lærere.
 3. God undervisning sker inden for tidsmæssige, fysiske og organisatoriske rammer, der skaber rum til faglig dialog, udvikling, planlægning, opfølgning og feedback.
 4. God undervisning udvikles fagligt og pædagogisk i et miljø præget af tillid, åbenhed og samarbejde.

God undervisning – i samspillet mellem lærer og elever

 1. God undervisning har faglig ambition, en tydelig retning og struktur.
 2. God undervisning bygger på høje forventninger til alle elever og fremmer elevernes progression.
 3. God undervisning fremmer og praktiserer demokratiske principper.
 4. God undervisning bygger videre på og udvider elevernes erfaringsverden.
 5. God undervisning sker i et trygt læringsmiljø med rum til at stille spørgsmål, reflektere og begå fejl.
 6. God undervisning bygger på gensidig respekt mellem lærere og elever.
 7. God undervisning er varieret og sætter elevgruppens mangfoldige kompetencer i spil.