Overenskomsten træder i kraft 1. august 2019.

Lønforløbet for en FGU-lærere

Der er aftalt nedenstående lønforløb for FGU-lærere med fire trin, der er fire-årige.

2012- niveau pr. år

 

1.april 2019 niveau pr. år

Basisløntrin

Provins***

Hovedstaden***

 

Basisløntrin

Provins***

Hovedstaden***

1

305.493

311.915

 

1

331.433

338.400

2

326.464

329.478

 

2

354.184

357.454

3

350.973

353.594

 

3

380.774

383.618

4

363.818

366.439

 

4

394.710

397.554

 

         

 

2012- niveau pr. måned

 

1.april 2019 niveau pr. måned

Basisløntrin

Provins***

Hovedstaden***

 

Basisløntrin

Provins***

Hovedstaden***

1

25.458

25.993

 

1

27.619

28.200

2

27.205

27.457

 

2

29.515

29.788

3

29.248

29.466

 

3

31.731

31.968

4

30.318

30.537

 

4

32.893

33.129

 

         

 

Tillæg: 2012- niveau

pr. år

pr. mdr

 

Tillæg: 1.apr 2019 niveau

pr. år

pr. mdr

Tillæg til almenundervisere*

9.850

820,83

 

Tillæg til almenundervisere*

10.686,37

890,53

Tillæg til øvrige undervisere og vejledere**

6.850

570,83

 

Tillæg til øvrige undervisere og vejledere**

7.431,64

619,30

Ulempe

3.015

251,25

 

Ulempe

3.271,01

272,58

 

         

 

 2012- niveau

pr. år

pr. mdr

 

1.apr 2019 niveau

pr. år

Pr. mdr.

Konsulenter

387.955

32.330

 

Konsulenter

420.897

35.074,72

* Tillægget gives til undervisere i almene fag, der opfylder kvalifikationskravene i FGU-lovgivningen.
** Tillægget gives til undervisere, der ikke underviser i almene fag, men varetager undervisnings/vejledningsopgaver og opfylder kvalifikationskravene til at varetage undervisning inden for et fagligt tema.
*** Ansatte i følgende kommuner indplaceres på hovedstadssatsen: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

Der er pension på 17,3procent til alle ovenstående løndele.

Virksomhedsoverdragede ansatte bliver indplaceret på lønforløbet efter den nuværende lønanciennitet. Har en ansat en løn, der er højere end den her aftalte inklusive fast løn, lokale tillæg, personlige tillæg og tidligere udligningstillæg, så ydes der et tillæg, der udligner lønforskellen. Udligningstillægget procentreguleres i takt med øvrige generelle lønstigninger.

Virksomhedsoverdragede ansatte med en højere pensionsprocent end 17,3 procent bibeholder retten til den højere pensionsprocent.

Ansatte, der forud for virksomhedsoverdragelsen er forudlønnede, bevarer denne ret.

Overblik over FGU

Få et overblik over indholdet i den nye uddannelse, og følg med i processen frem til den 1. august 2019, hvor den nye institution bliver en realitet.

Forberedende Grunduddannelse

Arbejdstid

Det er aftalt, at lærerne følger reglerne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Det betyder, at der er en normperiode på et år, og at der forud for hver normperiode skal udarbejdes en opgaveoversigt til læreren, der overordnet skal angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden.

Endvidere er der aftalt et undervisningsgodtgørelsesloft således, at underviser lærere mere end 102 timer om måneden, så udløses der et tillæg på 79,63 kroner per time (april 19-niveau). Tillægget opgøres månedsvis og udbetales med den næstkommende lønudbetaling.

Lærere får et årligt pensionsgivende ulempetillæg på 3.271 kroner per år (april 2019-niveau) i stedet for arbejdstidsbestemte ulempeydelser om aftenen og i weekender.

Endelig er det aftalt, at FGU-området følger de aftaler, der blev indgået ved OK18 om, at hvis der indgås aftaler om arbejdstid for underviserområderne ved OK21, så gælder det også FGU-området.

For konsulenter gælder, at de også er omfattet tjenestemændenes arbejdstidsaftale, men de er omfattet af reglerne om merarbejde, og der er ikke undervisningsgodtgørelse.

Særligt for virksomhedsoverdragede lærere

Lærere, der tidligere har været omfattet af reglerne om aldersreduktion eller seniordage, har den rettighed som en blivende rettighed, så længe de er ansat i samme stilling på FGU-institutionen.

Lærere, der overdrages fra VUC, ungdomsskoler og SOSU-skoler, har frem til overenskomstforhandlingen i 2021 et andet undervisningsgodtgørelsesloft. Det er på 750 timer om året, og der ydes en godtgørelse på 97,63 kroner per time (april 19-niveau).

Vejledere, der overdragelse fra kommunal beskæftigelse med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv, bevarer frem til overenskomstforhandlingen i 2021 deres til ret til en kvartalsnorm og regler om overarbejde.

Lærere, der overdrages fra ungdomsskolen, har frem til overenskomstforhandlingen i 2021 ret til særlige tillæg ved lejrskoler, hytteture med videre samt på lørdage og søndage.

Andre særlige vilkår for overdragede lærere

Alle virksomhedsoverdragede lærere skal have defineret et hovedarbejdssted. Skal de arbejde på andre adresser end hovedarbejdsstedet, gælder tjenesterejsereglerne. Dette vilkår gælder så længe, de er ansat i samme stilling på FGU-institutionen.

For produktionsskole og erhvervsskolelærere (undtaget SOSU) er der frem til overenskomstforhandlingen i 2021 forudgående partshøring ved afskedigelse.

For kommunalt ansatte er der frem til overenskomstforhandlingen i 2021 en særlig feriegodtgørelse på 2,15 procent af den ferieberettigede løn. Ellers overgår de til de statslige ferieregler. Endvidere bevares retten til barsel otte uger før fødsel for kvinders vedkommende frem til overenskomstforhandlingen i 2021, ellers overgår de til de statslige barselsregler.  

Særligt for ansatte der kommer fra privat ansættelse

Ansatte, der kommer fra privat ansættelse, skal indplaceres på lønforløbet og overenskomsten på lige fod med alle andre. Der er ikke beskrevet overgangsvilkår for privat ansatte i overenskomsten. Overgangsvilkår skal udmøntes konkret for den enkelte overdragede jævnfør virksomhedsoverdragelsesloven.

Uddannelsesforbundet er klar til at bistå den enkelte overdragede, så der ved udmøntningen tages stilling til, hvilke vilkår der skal fastholdes og på hvilke præmisser.

Udover den konkrete aftale, så gælder LC/CO10 fællesoversoverenskomsten og de generelle statslige aftaler så som ferieaftalen, barselsaftalen, TR-aftalen, SU-aftalen med flere.