Følgende fem spørgsmål er blevet stillet til alle partier

  1. Siden 2016 har uddannelsesområdet været udsat for sparekrav på to procent årligt. Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - indenfor uddannelse? 
  2. Flere uddannelsesområder er økonomisk hårdt pressede efter flere års sparekrav. Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer? 
  3. FGU og højkonjunktur har ramt VUC'erne, som er pressede økonomisk. Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er? 
  4. Lidt flere søger ind på erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen. Til gengæld er der sket et betydeligt fald i søgningen blandt de 18-24-årige og de voksne over 25 år. Faldet er langt større, end den tilgang, som er sket fra grundskolen. Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind i fremtiden? 
  5. Uddannelse er nu også et af de velfærdsområder, man er begyndt at udlicitere. På danskuddannelsesområdet er det allerede et velkendt fænomen, som har ført til markant lavere priser - men også til meget færre undervisningstimer og større hold. Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse? 

 

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 3. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse? 

Regeringen har med finanslovforslaget for 2019 foreslået, at provenuet fra omprioriteringsbidraget i 2022 skal tilbageføres til uddannelsesområdet i 2022. Dermed sætter vi en udløbsdato for det fald i uddannelsesbevillingerne, der følger af omprioriteringsbidraget.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer  

Regeringen har besluttet, at de frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget i 2022 fastholdes og tilbageføres til undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. Derudover, så mener vi, at der er behov for en ekstraordinær indsats for erhvervsuddannelserne. Derfor har vi helt annulleret omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019 og frem.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er? 

Etableringen af FGU forløber på en måde, så det fortsat er muligt at beholde et alment voksenuddannelsestilbud. Vi følger udviklingen på VUC rigtigt tæt. Det er vigtigt, at alle – ligegyldigt, hvor man bor – har adgang til uddannelse inden for en rimelig afstand. Det gælder også voksenuddannelse.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden? 

Det Konservative Folkeparti mener fortsat, at vi skal have flere ind på erhvervsuddannelserne. Vi skal styrke kvaliteten, mindske frafaldet og øge optaget. Det er en kulturændring, der skal til. En vej kan være bedre vejledning og information om, hvad erhvervsuddannelserne er, og hvilke muligheder de åbner op for.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse? 

Leves der op til kravene for udlicitering, herunder undervisningens indhold og tilrettelæggelse, så kan udlicitering i nogle tilfælde være positivt. Men det må ikke gå hårdt ud over undervisningens kvalitet, derfor er det vigtigt, at kommunerne finder den rette balance.

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 5. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Regeringen og Dansk Folkepartis nedskæringer har været ødelæggende for uddannelserne. De har ført til fyringer af lærere og undervisere og langt færre undervisningstimer. Nedskæringerne har forringet kvaliteten af vores uddannelser. Enhedslisten vil af med forringelserne, og det kan ikke gå hurtigt nok. Omprioriteringsbidraget skal omgående afskaffes, og vi skal i gang med en massiv investering i uddannelse.  

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Enhedslisten vil føre de penge, som regeringen og Dansk Folkeparti har taget fra uddannelserne tilbage, men vi vil ikke nøjes med det. Der er brug for en milliardinvestering i vores folkeskole, og vi vil også tilføre yderligere midler til blandt andet erhvervsuddannelserne, AMU-systemet og VUC. 

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Det er afgørende for Enhedslisten, at der er et bredt udbud af voksenuddannelse i hele landet. Udgangspunktet må være, at alle skal have mulighed for at uddanne sig tæt på, hvor de bor. Det er vigtigt for os at bevare VUC som alment uddannelsestilbud. Det forudsætter, at der tilføres flere penge, og vi vil arbejde for, at der meget hurtigt findes penge til de nødstedte lokale VUC’er, der ellers står i en overhængende risiko for at måtte lukke. 

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

En af de vigtigste årsager, til at så få søger ind på en erhvervsuddannelse, er, at eleverne ikke er sikret ordentlige forhold på uddannelsen, herunder en praktikplads. Derfor vil Enhedslisten indføre en praktikpladsgaranti, der sikrer alle elever en praktikplads på en virksomhed. Vi vil løfte uddannelsernes kvalitet, og så tror vi, det har stor betydning at gøre det arbejdsmarked, som uddannelserne retter sig imod, mere attraktivt. Derfor kæmper vi for bedre løn- og arbejdsvilkår, styrkelse af arbejdsmiljøet og gode vilkår for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, når den tid kommer. 

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Uddannelse skal være en offentlig opgave og ikke overlades til private. Vi er i den grad imod udlicitering og privatisering af vores uddannelsessystem, ligesom vi ønsker alle former for brugerbetaling afskaffet. 

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 10. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Omprioriteringsbidraget skal afskaffes. Siden regeringen kom til, har den sparet milliarder på uddannelse. Konsekvensen er færre undervisningstimer, færre undervisere og et øget pres for at lukke de små uddannelsessteder uden for de store byer. Og i de kommende år vil regeringen skære endnu mere ved at fortsætte omprioriteringsbidraget. Det er uddannelse, vi skal leve af i fremtiden, og derfor er det kortsigtet og uansvarligt at blive ved med at skære ned på uddannelse. Derfor skal de årlige besparelser stoppe nu.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Siden regeringen trådte til, har den prioriteret at give skattelettelser frem for at styrke det, vi er fælles om. Sundhed, ældrepleje, uddannelse. Det er helt forkert. Der er brug for at styrke velfærden. Og prioritere uddannelse. Socialdemokratiet vil stoppe regeringens nedskæringer på uddannelse. Når vi har en regering, der vil spare på uddannelse de næste mange år, er det den vigtigste kamp at tage lige nu. Det er her vi vil starte. Derfor skal omprioriteringsbidraget stoppes. Og vi skal sikre erhvervsskolerne økonomisk, så der ikke er nedskæringer her fra 2020, som regeringen vil. 

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Det er afgørende, at der er gode muligheder for at uddanne sig i hele landet. Og særligt i forhold til dem, der har mindst uddannelse. Her spiller VUC en afgørende rolle. Men konsekvensen af regeringens politik er, at rigtige mange VUC-afdelinger uden for de store byer lige nu kæmper for at overleve. Fire år med nedskæringer har sat sine spor. Mange afdelinger er allerede lukket og flere er lukningstruede. Derfor foreslår vi, at omprioriteringsbidraget afskaffes for alle uddannelser. Herunder VUC. Samtidig skal de lukningstruede VUC-afdelinger i yderområderne have en håndsrækning med en pulje på 50 millioner kroner.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

Danmark har brug for flere faglærte. En del af løsningen handler om at få flere voksne til at tage en erhvervsuddannelse. Derfor skal vi for det første sikre, at VUC findes i hele landet som i dag. Også i yderområderne. For det andet skal vi sikre, at FGU, der starter til sommer, bliver en succes. Og for det tredje skal vi se på, hvordan vi kan forbedre mulighederne for at få flere i voksenlære.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Vi mener generelt, at vi skal passe på med at udlicitere vores fælles velfærd, men i det her tilfælde er det kommunernes ansvar at sikre uddannelsestilbud af en tilpas kvalitet, og at de tilrettelægges på en måde, så målgruppen, de er rettet mod, reelt har mulighed for at deltage i uddannelserne. Hvis det ikke er tilfældet, så siger det sig selv, at det er noget, der skal kigges på.

Svarene er modtaget den 23. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Liberal Alliance ønsker at afskaffe omprioriteringsbidraget på undervisnings- og uddannelsesområdet ved udgangen af 2021.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Uddannelsesområdet som sådan har ikke været underlagt flere års sparekrav. Økonomien i folkeskolen er eksempelvis stabil, regeringen har normaliseret koblingsprocenten for de frie skoler, og der er sket en vis økonomisk kompensation af erhvervsskolerne. Således mærker særligt gymnasier og VUC omprioriteringsbidraget.  Liberal Alliance ser frem til de politiske forhandlinger om taxameterfinansiering på undervisningsområdet. Taxametersystemet, som det er i dag, belønner i for høj grad kvantitet, og et nyt taxametersystem bør i højere grad fokusere på kvalitet.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Ja. Og Liberal Alliance støtter den pulje til nødlidende VUC’er på 60 millioner kroner, der blev vedtaget i forbindelse aftalen om forberedende grunduddannelse, i perioden 2019-2021. Derudover støtter Liberal Alliance varmt den aftale om den forberedende grunduddannelse (FGU), der er et nyt uddannelsestilbud til den samme målgruppe, som vil være tilgængeligt i hele landet.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

I tider med høj beskæftigelse er det naturligt, at overgangen til uddannelse for denne gruppe er lavere end i tider med lav beskæftigelse, og derfor kan man også forvente, at tendensen vil vende igen. I EUD-aftalen fra 2018 forbedrede man vilkårene for unge voksne på erhvervsuddannelserne, og det støtter Liberal Alliance naturligvis.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Der er generelt meget lidt udlicitering på undervisnings- og uddannelsesområdet. Liberal Alliance er åbne for fortsat udlicitering af offentlige opgaver, også på undervisningsområdet. Det vigtige er, at pengene bliver brugt så præcist som muligt.

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 24. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Besparelser år efter år kvæler langsomt vores uddannelsessystem. Vi vil derfor annullere regeringens årlige besparelser med det samme. Vi vil sikre, at timetallet ikke bare barberes ned, og at der er reel plads til fordybelse og ret til feedback på vores uddannelser.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

For Radikale Venstre er uddannelse vejen til frihed. Uanset hvem du er, hvor i livet du er, og hvor i landet du bor. Derfor vil vi investere massivt i uddannelse i stedet for spare. Udover at annullere besparelserne vil vi herudover investere 1 milliard kroner ekstra i uddannelse hvert eneste år fra 2020 frem til 2030, så der er ekstra 10 milliarder til en massiv ekstrainvestering i vores børn, deres uddannelse og fremtid i 2030.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Ja, men i stedet for blot at lave brandslukning i forhold til de enkelte nødlidende VUC’er, skal besparelserne først og fremmest væk, så skal der investeres og så skal flere have adgang til mere og bedre uddannelse. Ungdomsuddannelserne skal dække hele Danmark, og der skal oprettes flere studiepladser uden for de største byer. Det kræver investeringer i hele uddannelsessystemet. Det er en mærkesag for os.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

Det starter allerede i folkeskolen. Vi vil bruge en ekstra folkeskolemilliard, der blandt andet skal sikre bedre vilkår for værkstedsbaseret undervisning og åben skole. Den praktiske dannelse og undervisning i folkeskolen skal løftes, og der skal være mere praktik og brobygning, blandt andet så flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne. Vi skal også satse meget mere på uddannelse gennem hele livet.  Vi har foreslået, at alle danskere på arbejdsmarkedet får en personlig uddannelseskonto, der kan bruges, uanset om man savner opkvalificering, længes efter et sporskifte eller først sent i livet finder ens kald. Her har erhvervsskolerne en kæmpe opgave ift. uddannelse til hele livet.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Fri og lige adgang til uddannelse er helt afgørende for Radikale Venstre, og uddannelse af kommende generationer er også videreførelse af og nyskabelse af det samfund, vi har skabt. Derfor skal vi træde varsomt, men der kan bestemt godt være dele af uddannelsessystemet, hvor det kan give mening med udlicitering, og i Radikale Venstre har vi ikke en ideologisk modstand mod udlicitering, hvis det sker på ordentlige vilkår, men hvis det bare fører til ringere uddannelsesudbud, så er vi selvfølgelig imod!

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 25. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Dansk Folkeparti har i efteråret 2018 sikret, at omprioriteringsbidraget på landets erhvervsskoler er blevet sløjfet. Endvidere vil vi arbejde for at afskaffe omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne fra 1. januar 2020.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Med finansloven i efteråret 2018 fik Dansk Folkeparti afsat midler til små gymnasier i tyndtbefolkede områder. Gymnasierne får hvert et tilskud på 500.000 kroner om året over de næste fire år. Vi ønsker en ny finansieringsmodel, men vi afventer det igangværende taxameterudvalgs afrapportering ultimo 2019.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

VUC har en nødvendig og fleksibel funktion i samfundet. VUC skal overleve og være tilstede i hele landet. Den nuværende model kan ikke løfte VUC. Vi ønsker en anden finansieringsmodel.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

Virksomheder og erhvervsskoler gør allerede en stor indsats for at rekruttere elever. Dog viser situationen, at der er plads til forbedringer. Det er Dansk Folkepartis holdning, at man bør udbrede muligheden for at få løn – i stedet for SU – på grundforløbet på visse uddannelser, så det ikke er økonomien, der er en hindring for, at for eksempel en mor med to børn vælger at gå den faglærte vej.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Dansk Folkeparti mener ikke, at der skal være udlicitering andre steder på uddannelsesområdet. De nuværende uddannelsestilbud i dansk for flygtninge, som kommunerne er involveret i, anser vi for at være passende.  

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 25. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Omprioriteringsbidraget på uddannelse skal fjernes så hurtigt som muligt efter et valg. Besparelserne går hårdt ud over kvaliteten af undervisningen og betyder mindre tid med underviseren og mindre feedback. Den udvikling skal vi vende.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Vi vil fjerne besparelserne på uddannelse. Det skal være slut med, at de automatisk skal stramme bæltet lidt mere hvert eneste år. De automatiske besparelser er et udtryk for en syg styringskultur i det offentlige, som intet har at gøre med de enkelte uddannelser og elevernes behov for god undervisning. Men det er ikke nok for os at stoppe blødningen. Der er brug for, at vi vender bøtten og begynder at investere i uddannelse. Det vil SF kæmpe for i de kommende finanslove.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Ja, der er brug for at stoppe besparelserne og sætte flere penge af til VUC, så vi kan hjælpe de VUC-afdelinger, som lige nu er pressede på økonomien på grund af regeringens sparepolitik. Det er vigtigt, at vi bevarer muligheden for at uddanne sig i hele landet, og her har VUC en vigtig rolle for unge, som vil ind på en ungdomsuddannelse, og for andre som vil efteruddanne sig eller skifte spor i deres arbejdsliv. Her betyder nærhed meget for, at det også fremover er en reel mulighed for folk, der bor udenfor de store byer. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ministeriefolk og folk fra uddannelsessektoren, som skal lave udkast til en ny vision for VUC i Danmark. Derefter skal der oprettes en VUC-forligskreds, så der fortsat er et stærkt mål med VUC i fremtiden.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

Vi vil lave en vejledningsreform efter valget, som skal styrke vejledningen i både udskoling, grundforløb og i slutningen af ungdomsuddannelserne, og Studievalg.dk skal kunne vejlede studenter mod erhvervsuddannelserne. Derudover skal der investeres i erhvervsuddannelserne, så det bliver stadig mere attraktivt for eleverne at vælge dem. Kvalitetspuljen skal videreføres, og der skal investeres i gode studiemiljøer og bedre muligheder for forberedelse til underviserne.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Det er en farlig glidebane at begynde at udlicitere uddannelser. Det har vi også set på andre områder - eksempelvis med hjemmehjælpsfirmaer, der går konkurs på stribe. Det er udtryk for en helt absurd tankegang, for man kan ikke spare sig til gode uddannelser. Vi skal i stedet  investere i uddannelserne, så der bliver mere tid til undervisning, mere feedback og mere tid sammen med underviseren for den enkelte elev. Det er på tide at snakke kvalitet i uddannelserne i stedet for at se det hele gennem et regneark.  

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Svarene er modtaget den 30. april 2019

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Dansk økonomi var presset, da vi overtog regeringsansvaret i sommeren 2015 efter Socialdemokratiet. Derfor var der behov for at indføre et omprioriteringsbidrag, hvor vi også bad uddannelsessektoren – ligesom mange andre dele af den offentlige sektor – om at effektivisere med 2 procent. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem, hvor mange penge vi bruger på uddannelse og hvor god uddannelse, vi får. Det handler i den grad også om, hvordan vi bruger pengene. Vores Venstre-ledede regering har fået styr på økonomien, og vi kan nu se, at dansk økonomi er så stærk, at vi kan lade midlerne blive inden for uddannelsessektoren fra 2022.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Vi har i seneste finanslov aftalt at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse fra 2022. Uddannelsesinstitutionerne har allerede nu gode muligheder for at udbyde undervisning af høj kvalitet, og vi skal selvfølgelig sikre, at uddannelsesinstitutionerne også fremadrettet automatisk får flere penge, hvis de optager flere elever.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Venstre støtter op om VUC-institutioner i hele landet. Derfor har vi også afsat 60 millioner kroner i en pulje til de VUC’er, der er økonomisk trængte som følge af blandt andet højkonjunktur og etableringen af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Men det skal også give mening. Vi skal ikke holde liv i VUC’er, hvis der ikke går nok elever på skolerne. Det er en naturlig konsekvens af vores brede aftale om Den Forberedende Grunduddannelse, at der kommer færre elever til VUC – og at flere unge mennesker finder den rette vej i uddannelsessystemet fra starten.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

Det er rigtig glædeligt, at stigningen til erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen er steget for tredje år i streg. Venstre ønsker, at endnu flere unge skal vælge erhvervsuddannelserne. Også de lidt ældre. Derfor har vi indgået en meget ambitiøs aftale om fremtidens erhvervsuddannelser, der blandt andet giver en økonomisk saltvandsindsprøjtning på 2,3 milliarder kroner og styrker kvalitet i undervisningen. Aftalen er for nyligt indgået, så vi glæder os til at se effekterne af initiativerne, når aftalen er rullet ud. 

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

I Venstre er vi tilhængere af et stærkt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Men det skal ikke gøres med hovedet under armen. Hvis uddannelser skal udliciteres, skal vi stille klare krav til, at kvaliteten i undervisningen fastholdes på det høje niveau, vi ønsker.

Kristendemokraterne har meddelt, at de ikke har tid til at svare på spørgsmålene. 

Vi har endnu ikke hørt fra Alternativet, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs.