Følgende fem spørgsmål er blevet stillet til alle partier

  1. Siden 2016 har uddannelsesområdet været udsat for sparekrav på to procent årligt. Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - indenfor uddannelse? 
  2. Flere uddannelsesområder er økonomisk hårdt pressede efter flere års sparekrav. Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer? 
  3. FGU og højkonjunktur har ramt VUC'erne, som er pressede økonomisk. Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er? 
  4. Lidt flere søger ind på erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen. Til gengæld er der sket et betydeligt fald i søgningen blandt de 18-24-årige og de voksne over 25 år. Faldet er langt større, end den tilgang, som er sket fra grundskolen. Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind i fremtiden? 
  5. Uddannelse er nu også et af de velfærdsområder, man er begyndt at udlicitere. På danskuddannelsesområdet er det allerede et velkendt fænomen, som har ført til markant lavere priser - men også til meget færre undervisningstimer og større hold. Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse? 

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse? 

Regeringen har med finanslovforslaget for 2019 foreslået, at provenuet fra omprioriteringsbidraget i 2022 skal tilbageføres til uddannelsesområdet i 2022. Dermed sætter vi en udløbsdato for det fald i uddannelsesbevillingerne, der følger af omprioriteringsbidraget.

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer  

Regeringen har besluttet, at de frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget i 2022 fastholdes og tilbageføres til undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. Derudover, så mener vi, at der er behov for en ekstraordinær indsats for erhvervsuddannelserne. Derfor har vi helt annulleret omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019 og frem.

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er? 

Etableringen af FGU forløber på en måde, så det fortsat er muligt at beholde et alment voksenuddannelsestilbud. Vi følger udviklingen på VUC rigtigt tæt. Det er vigtigt, at alle – ligegyldigt, hvor man bor – har adgang til uddannelse inden for en rimelig afstand. Det gælder også voksenuddannelse.

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden? 

Det Konservative Folkeparti mener fortsat, at vi skal have flere ind på erhvervsuddannelserne. Vi skal styrke kvaliteten, mindske frafaldet og øge optaget. Det er en kulturændring, der skal til. En vej kan være bedre vejledning og information om, hvad erhvervsuddannelserne er, og hvilke muligheder de åbner op for.

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse? 

Leves der op til kravene for udlicitering, herunder undervisningens indhold og tilrettelæggelse, så kan udlicitering i nogle tilfælde være positivt. Men det må ikke gå hårdt ud over undervisningens kvalitet, derfor er det vigtigt, at kommunerne finder den rette balance.

Vær opmærksom på, at fem er det mest vigtige

Hvad skal der ske med omprioriteringsbidraget - og hvornår - inden for uddannelse?

Regeringen og Dansk Folkepartis nedskæringer har været ødelæggende for uddannelserne. De har ført til fyringer af lærere og undervisere og langt færre undervisningstimer. Nedskæringerne har forringet kvaliteten af vores uddannelser. Enhedslisten vil af med forringelserne, og det kan ikke gå hurtigt nok. Omprioriteringsbidraget skal omgående afskaffes, og vi skal i gang med en massiv investering i uddannelse.  

Hvordan vil I genoprette økonomien på uddannelsesområdet efter de seneste års nedskæringer?

Enhedslisten vil føre de penge, som regeringen og Dansk Folkeparti har taget fra uddannelserne tilbage, men vi vil ikke nøjes med det. Der er brug for en milliardinvestering i vores folkeskole, og vi vil også tilføre yderligere midler til blandt andet erhvervsuddannelserne, AMU-systemet og VUC. 

Vil I bevare VUC som alment uddannelsestilbud i alle dele af landet – og yde hjælp til nødstedte lokale VUC’er?

Det er afgørende for Enhedslisten, at der er et bredt udbud af voksenuddannelse i hele landet. Udgangspunktet må være, at alle skal have mulighed for at uddanne sig tæt på, hvor de bor. Det er vigtigt for os at bevare VUC som alment uddannelsestilbud. Det forudsætter, at der tilføres flere penge, og vi vil arbejde for, at der meget hurtigt findes penge til de nødstedte lokale VUC’er, der ellers står i en overhængende risiko for at måtte lukke. 

Hvordan vil I sikre, at flere i aldersgrupperne 18-24 og plus 25 søger ind på erhvervsuddannelserne i fremtiden?

En af de vigtigste årsager, til at så få søger ind på en erhvervsuddannelse, er, at eleverne ikke er sikret ordentlige forhold på uddannelsen, herunder en praktikplads. Derfor vil Enhedslisten indføre en praktikpladsgaranti, der sikrer alle elever en praktikplads på en virksomhed. Vi vil løfte uddannelsernes kvalitet, og så tror vi, det har stor betydning at gøre det arbejdsmarked, som uddannelserne retter sig imod, mere attraktivt. Derfor kæmper vi for bedre løn- og arbejdsvilkår, styrkelse af arbejdsmiljøet og gode vilkår for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, når den tid kommer. 

Hvad er jeres holdning til fortsat udlicitering af uddannelse?

Uddannelse skal være en offentlig opgave og ikke overlades til private. Vi er i den grad imod udlicitering og privatisering af vores uddannelsessystem, ligesom vi ønsker alle former for brugerbetaling afskaffet. 

Kristendemokraterne har meddelt, at de ikke har tid til at svare på spørgsmålene.