I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser besluttede politikerne, at der skal laves en strategi for den digitale erhvervsskole. Strategien skal styrke den samlede indsats for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder. Materialerne og redskaberne her på siden, kan I bruge til at sikre, at digitaliseringen på jeres skole tager udgangspunkt i og understøtter kvalitet i undervisningen. 

Dialogværktøj om læringsplatforme

Et af de redskaber, der for alvor vinder indpas, er læringsplatforme. Uddannelsesforbundet har udviklet et dialogværktøj om læringsplatforme. Værktøjet er en guide gennem de overvejelser, skoler bør gøre sig før, under og efter implementering af læringsplatforme.

Værktøjet er udviklet for at understøtte at lærere, it-ansvarlige, vejledere, tillidsrepræsentanter og ledere, får diskuteret og besluttet:
  • hvorfor I vil arbejde med læringsplatforme
  • hvordan I vil arbejde med dem
  • hvordan arbejdet skal understøttes 

Diskussionerne kan foregår på klubmøder, pædagogiske dage, i samarbejdsudvalg og evt. pædagogiske udvalg. I kan også bruge dialogværktøjet i lokale diskussioner i afdelinger og lærerteams.

 

Dialogværktøj om læringsplatforme
Elev arbejder på computer

Uddannelsesforbundet mener

I Uddannelsesforbundet mener vi, at læringsplatforme rummer mulighed for at lave afvekslende og differentieret undervisning og dele materiale med elever og kolleger. Men vi bliver bekymrede, når læringsplatforme bliver italesat som et redskab der fx overflødiggør forberedelse af undervisning og derfor kan bruges til en rationalisering på skolerne.

Brugen af læringsplatforme skal bygge på pædagogisk didaktiske overvejelser og begrundelser. Digitalisering er ikke et mål i sig selv eller et redskab til hurtige besparelser. Målet er god undervisning.

Visualisering af Den Digitale Erhvervsskole

Uddannelsesforbundet har i samarbejde med Danske erhvervsskoler og gymnasier og HL udarbejdet en plakat, der visualiserer de forskellige elementer Den Digitale Erhvervsskole består af. Plakaten skal bruges som dialogværktøj til ledere og undervisere på erhvervsskolerne.

Plakaten indeholder 12 forskellige temaer. Der udarbejdet en række refleksionsspørgsmål og samlet inspirationsmateriale til hvert tema, som skal styrke dialogen mellem ledere og undervisere og skolernes udviklingsarbejde på det digitale område.De 12 temaer i Den Digitale Erhvervsskole