Fag & Faglighed

Gældende lovgivning for medlemmernes hyppigste arbejdspladser.

Alle har brug for og ret til kompetenceudvikling, men reglerne er lidt forskellige alt efter, hvor du er ansat.

Læs nyheder om rapporter, undersøgelser, analyser og arrangementer inden for Uddannelsesforbundet område.

Politikerne har vedtaget at etablere en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Få et overblik over indholdet i den nye uddannelse, og hvad det betyder for dig som ansat på institutionerne.

Der er udskrevet valg til Folketinget, som skal afholdes den 5. juni. Vi har spurgt alle 13 opstillingsberettigede partier om centrale uddannelsespolitiske spørgsmål - og hvordan de vægter dem.

Uddannelsesforbundet har samlet og lavet forskellige materialer og redskaber, som kan bruges i arbejdet med digitaliseringen på erhvervsskolerne.

DUS – Danske Underviserorganisationers Samråd – og Undervisningsministeriet har sammen opstillet 12 pejlemærker, der kendetegner god undervisning.

Find dit nye job på Uddannelsesforbundet.dk