Forbundets møder

TR-Kursus oktober 2021

For formænd og næstformænd i foreningerne

 • Odense

Foreløbigt program

Onsdag den 6. oktober

12.00 - 13.00    Frokost og netværksarbejde
13.00 - 13.05    Velkomst, praktiske spørgsmål og præsentation af
                             programmet
13.05 - 16.30    Tema om arbejdstid
                            - P.t. foregår der drøftelser på mange skoler om, hvordan man
                            omsætter den nye centrale arbejdstidsaftale lokalt.
                            I løbet af uge 38 skriver vi til deltagerne, for at få bud på hvilke
                            emner, der skal tages op på kurset. Derefter tilrettelægges
                            temaet mere detaljeret. 
                            Der vil være indlagt kaffepause ca. kl. 15.00.
16.30 - 16.45    Pause
16.45 - 18.00    Orientering om HB's indsats for bedre tid til TR samt
                            præsentation af materiale om TR' årshjul.
                          - Emnet rummer også en plan for modtagelsen af nye TR'ere.
                            Der vil være en mundtlig orientering samt efterfølgende
                            gruppearbejde, der sigter mod, at TR kan anvende pointer
                            og redskaber i dagligdagen.
19.00                Middag og socialt samvær

Torsdag den 7. oktober

09.00 - 09.05    Gennemgang af dagens program
09.05 - 09.50    Orientering om HB's indsats for bedre tid til TR samt
                           præsentation af materiale om TR's årshjul. (fortsat).
09.50 - 10.20    Opkrævning af lokalforeningskontingent
10.20 - 10.40    Pause
10.40 - 10.55    Orientering om indsats målrettet lærere,
                           der underviser i 10. klasse
10.55 -  11.10   Orientering om nyt timelærercirkulære
11.10 - 11.30    Aktuel orientering om blandt andet:
                        * Finanslovsforslaget
                        * Byggeriets FaglærerPris
                        * Merkantilt og AMU-netværk
11.30 - 12.30    Opsamling i regionerne
                          - Under temaet om arbejdstid vil der være gruppearbejde på
                          tværs af regionerne.
                          Under dette punkt vil der være mulighed for, man i regionerne
                          kan arbejde videre med temaet om arbejdstid.


 • Arrangement­sted

  Comwell H.C. ANDERSEN, ODENSE
  Claus Bergs Gade 7
  5000 Odense C
 • Tilmeldings­frist

  12. september 2021
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk