Forbundets møder

VUC Virtuelt TR-Møde 2. marts

I VUC Virtuelt TR-Møde kan alle tillidsrepræsentanter fra hvert VUC deltage. Fra VUC’er med kun én tillidsrepræsentant er suppleanten også velkommen til at deltage.

 • Hele landet
 • 09.00 - 16.00

 Programmet vil bl.a. indeholde: 

 • Corona og arbejdsvilkår på VUC mm.
 • VUC Status i øvrigt - afskedigelser
 • OK21- status - forlig eller konflikt?
 • Statslig arbejdstidsaftale - drejebog med håndtag og hjælp ifm. implementering på VUC.         
 • Inspirationsworkshop - idékatalog til organisering af nye (og gamle) kolleger her i Coronatiden
 • Møder i TR-netværkene herunder workshops om TR´s rolle og samarbejdet i TR-Teamet
 • Sager centralt og lokalt behandlet
 • Sektionsmøde inkl. sidste nyt fra bestyrelse og sekretariat
 • Evt.

 

 • Arrangement­sted

  Best Western Hotel Fredericia
  Vestre Ringvej 96
  7000 Fredericia
 • Tilmeldings­frist

  24. februar 2021
 • Kontakt­person

  Torben Thilsted
  tth@uddannelsesforbundet.dk

  Michael Frosch
  mfr@uddannelsesforbundet.dk