Møder

Giver 10. klasse stadig mening?

Hvad er meningen med 10. klasse? Skal eleverne gøres klar til livet eller erhvervslivet?

  • Bornholm
  • 14.00 - 15.00

Uddannelsesforbundet på Bornholm

Arrangør: Uddannelsesforbundet, Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening

Sted: G8 - Arbejdsmiljø Loungen

Hvad er meningen med 10. klasse? Skal dette skoleår bruges til at gøre eleverne klar til livet eller erhvervslivet? Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, som skal give 10. klasse et grundigt gennemsyn, så 10. klasse i langt højere grad bliver begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Ekspertgruppen skal også komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes. Og Danmark får brug for flere unge med en erhvervsuddannelse. Det er der ingen, der er uenige om. nogle politikere og interesseorganisationer presser på, for at de unge kommer hurtigere igennem uddannelsessystemet og vælger uddannelser, som arbejdsmarkedet har brug for. Men skal 10. klasse udelukkende målrettes erhvervsuddannelserne? og giver det mening med 10. klasse, som er almen dannende og ikke rettet mod nogen særlig ungdomsuddannelse?