Møder

Hvis uddannelses betaler sig - hvorfor så spare?

Uddannelsessektoren er bekymret

  • Bornholm
  • 09.00 - 10.00

Uddannelsesforbundet på Bornholm

Arrangør: Uddannelsesforbundet, Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier, Danske HF og VUC, Danske Gymnasier

Sted: G8 - H2 - Erhvervsskoleskibet Athene

Uddannelse betaler sig og understøtter direkte flere af FN's verdensmål - kampen mod ulighed og kampen for anstændige job og økonomisk vækst - og ikke mindst kvalitetsuddannelser. Underviser- og lederorganisationerne på ungdomsuddannelsesområdet frygter, at uddannelserne i Danmark er truet af den førte økonomiske politik, der har medført og vil medføre store besparelser de kommende år. Med udgangspunkt i kommunale eksempler debatterer tilhørerne med Cepos og AE-Rådet med særligt fokus på geografi, integration og virksomhedernes behov.