Arrangementer

 • Forbundets møder
 • København
 • 23. juni 2020
 • 09:30 - 15.30

HB-møde

 • Forbundets møder
 • København
 • 17. august 2020
 • 10:00 - 15.30

Sektionsbestyrelsesmøde - Daghøjskoler og folkeoplysere

 • Kurser og konferencer
 • Svendborg
 • 18. august 2020 - 19. august 2020

Ungdomsuddannelserne og diagnoserne (I)

Tilrettelæggelse af undervisningen for unge med udviklingsforstyrrelse

 • Forbundets møder
 • København
 • 25. august 2020 - 26. august 2020

HB-møde

 • TR-uddannelse
 • København
 • 27. august 2020
 • 09:30 - 15.30

TR-introdag

TR-introdag er den første dag i forbundets grunduddannelse til nyvalgte TR. Her vil der være en introduktion til forbundet, vores placering i fagbevægelsen, den danske model og medlemsorganisering. Hvad TR's rolle og opgaver er. Hvordan forbundet kan støtte TR-arbejdet. Samt et overblik over TR-uddannelsen og en kort introduktion til overenskomstforhold.

 • Kurser og konferencer
 • Vejle
 • 27. august 2020 - 28. august 2020

Arbejdsmiljøseminar august 2020

Når arbejdsvirkeligheden forandrer sig

 • Forbundets møder
 • København
 • 3. september 2020 - 4. september 2020

E-udvalget - Seminar

 • Kurser og konferencer
 • Odense
 • 7. september 2020 - 8. september 2020

Unge på kanten

Er en konference for professionelle undervisere, formidlere, vejledere, ledere og andre med interesse i de udfordrende barrierer og vanskeligheder, der gør det til en særlig opgave at få de unge på kanten med i fællesskabet • TR-uddannelse
 • Horsens
 • 9. september 2020 - 11. september 2020

TR-uddannelse Modul 1A

På TR-introdagen var der en kort introduktion til overenskomstforhold. På dette modul bliver det uddybet i målrettede områdegrupper omkring arbejdstid, ansættelse, lønsystemer og afsked. Der vil være oplæg om samarbejdssystemet og et vigtigt emne er TR's indflydelse og interessevaretagelse.

 • Forbundets møder
 • København
 • 21. september 2020
 • 09:30 - 15.30

HB-møde