Arrangementer

 • Kurser og konferencer
 • Svendborg
 • 27. februar 2020 - 28. februar 2020

Tilrettelæggelse af undervisningen for unge med udviklingsforstyrrelser

Hvordan forstår vi de unges sårbarhed, og hvordan støtter vi bedst op om deres almene dannelsesudvikling, samt de faglige udfordringer de møder på ungdomsuddannelserne?

 • Kurser og konferencer
 • Korsør
 • 5. marts 2020 - 6. marts 2020

Sådan bliver du den bedst mulige forandringsagent

Efteruddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter

 • Kurser og konferencer
 • København
 • 11. marts 2020
 • 09:30 - 15.30

Temadag: Individuelle undervisningsplaner i ordblindeundervisningen for voksne

Vi har en plan ... til dig, som underviser ordblinde voksne

 • TR-uddannelse
 • Vejle
 • 18. marts 2020 - 20. marts 2020

TR-uddannelse Modul 4

TR med mindst 40 medlemmer får tilbudt dette forløb. Det er et udvidet forhandlingsforløb, hvor indholdet er forhandlingens 4 faser, kommunikationsformer, facilitering af møder og personlig gennemslagskraft.

 • Kurser og konferencer
 • Odense
 • 25. marts 2020 - 26. marts 2020

Unge på kanten

Er en konference for professionelle undervisere, formidlere, vejledere, ledere og andre med interesse i de udfordrende barrierer og vanskeligheder, der gør det til en særlig opgave at få de unge på kanten med i fællesskabet • Kurser og konferencer
 • København
 • 25. marts 2020
 • 09:30 - 15.30

Temadag: Brug af smartphone/tablet i OBU

Er du ordblindeunderviser og mangler teknisk overblik og ideer til at undervise dine kursister i brugen af smartphone/tablet som støtte til deres læsning og skrivning?

 • Kurser og konferencer
 • Aalborg
 • 31. marts 2020
 • 09:30 - 17.00

Det 3. liv

Få ideer og inspiration til et fortsat, aktivt og spændende liv og et godt grundlag for at træffe nye valg og sætte nye mål.

 • TR-uddannelse
 • Svendborg
 • 22. april 2020 - 24. april 2020

TR-temakursus

Temakurset er et årligt tilbud til alle TR og bestyrelsesmedlemmer i foreninger og sektioner. Der er fælles oplæg og aktuelle valgfrie emner. Emnerne afpasses i forhold til, hvad der er vigtige problemstillinger for TR's arbejde.


 • Kurser og konferencer
 • Middelfart
 • 28. april 2020 - 29. april 2020

Udviklingsforstyrrelse, identitet og uddannelse

På dette kursus arbejder vi med at forstå og understøtte identitetsudviklingen hos den unge med diagnose

 • TR-uddannelse
 • København
 • 27. august 2020
 • 09:30 - 15.30

TR-introdag

TR-introdag er den første dag i forbundets grunduddannelse til nyvalgte TR. Her vil der være en introduktion til forbundet, vores placering i fagbevægelsen, den danske model og medlemsorganisering. Hvad TR's rolle og opgaver er. Hvordan forbundet kan støtte TR-arbejdet. Samt et overblik over TR-uddannelsen og en kort introduktion til overenskomstforhold.