TR-uddannelse

Virtuel TR-uddannelse om arbejdstid for lærere i staten 27. august

Målgruppe: Alle TR på statslige arbejdspladser, der er omfattet af de nye lærerarbejdstidsregler.

 • Webinar
 • 12.30 - 16.00
I indkaldes til andet kursus om den nye arbejdstidsaftale. Kurset afholdes virtuelt på Teams.

Kurset er placeret, så det følger op på informationsmøderne, hvor de centrale parter sammen har informeret ledere og tillidsrepræsentanter på skolerne.

I efteråret starter arbejdet med implementeringen af arbejdstidsaftalen på skolerne. Nogle skal være klar til næste kalenderår, nogle til næste skoleår. Det afhænger af normperioden på skolen. TR-arbejdet ift. ledelsen bliver nu meget konkret - og medlemmerne skal inddrages.

Kurset vil - som kurset den 25. maj - indeholde en fælles del for alle og en del, hvor der arbejdes i sektorer: EUD/AMU, FGU og VUC.

Vi regner med, at tillidsrepræsentanter fra alle institutioner deltager.


Formål med kurset:

 • Vi gør i fællesskab status på implementeringen af arbejdstidsaftalen
 • Vi præsenterer væsentlige nedslagspunkter i samarbejdssporet, og eksempler på hvordan elementerne kan leve op til forpligtelserne i aftalen
 • Områdevis arbejder vi med et konkret forslag til tidsplan/procesplan for samarbejdssporet, som TR efterfølgende kan præsentere for sin leder
 • Der arbejdes videre via politisk oplæg om plan og politiske pejlemærker for implementering af den nye arbejdstidsaftale, og tillidsrepræsentanternes rolle i denne forbindelse

Program:

12.30 Velkomst og oplæg ved formand Hanne Pontoppidan.

Der gøres status. Hvor er vi nu? Kursusdeltagerne inddrages i dette. Fokus på, at samarbejdssporet forpligter ledelse og TR til et samarbejde, der skal gøre forskel for lærerne.

Et konkret eksempel på, hvordan samarbejdssporet kan se, ud præsenteres. Det udfoldes hvordan dette eksempel lever op til forpligtelserne i samarbejdssporet. Kursusdeltagernes vurdering af eksemplet ift. egen arbejdsplads inddrages.
Forbundets videre initiativer og arrangementer præsenteres.

13.30 Pause

13.45 Områdeopdelt: EUD, AMU, FGU og VUC

Med udgangspunkt i det præsenterede eksempel, understøttes kursisterne i at udarbejde et konkret forslag til en tidsplan/procesplan for samarbejdssporet, som TR efterfølgende kan præsentere for sin leder. I arbejdet inddrages hvordan baglandet (faglig klub) og pædagogiske vinkler inddrages.

Mulighed for at få hjælp til opklarende spørgsmål og eventuelle udfordringer i arbejdstidsaftalen.

16.00 Afrunding. Tak for i dag • Tilmeldings­frist

  27. august 2021
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Anette Weiss
  awe@uddannelsesforbundet.dk