TR-uddannelse

Virtuel TR-uddannelse om arbejdstid for lærere i staten 25. maj 2021

Målgruppe: Alle TR på statslige arbejdspladser, der er omfattet af de nye lærerarbejdstidsregler.

 • Webinar
 • 12.30 - 16.30
Formål med kurset:
• Du får som TR en grundig introduktion til samarbejdssporets faser, så ledelsens og dine opgaver forud for arbejdstidsaftalens ikrafttræden i 2022 bliver tydelige i form af et årshjul
• Du får udarbejdet din egen plan for arbejdet med involvering af medlemmer, og kontakt til ledelse m.v. i de kommende måneder
• Der vil være politisk oplæg om plan og politiske pejlemærker for implementering af den nye arbejdstidsaftale, og tillidsrepræsentanternes rolle i denne forbindelse

Program:
12.30 Velkomst ved formand Hanne Pontoppidan.
Plan og politiske pejlemærker for implementeringen af arbejdstidsaftalen i staten. Status for arbejdet på skolerne – bl.a. fra survey, tilbagemeldinger ved OK-møder og temadag mv.

13.15 Pause

13.30 Områdeopdelt: EUD, AMU, FGU og VUC
Præsentation af konkrete redskaber til inddragelse af kollegerne og ledelsen i det kommende arbejde med implementeringen af arbejdstidsaftalen.

Arbejde med konkret plan for den kommende tid. Arbejdet områdevis vil foregå som en blanding imellem oplæg og involverende aktiviteter.

16.15 Afrunding. Tak for i dag

Vi afventer pt. en plan for de centrale parters aktiviteter ift. skolerne. Det kan medføre indholdsmæssige ændringer i programmet.


 • Tilmeldings­frist

  21. maj 2021
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Anette Weiss
  awe@uddannelsesforbundet.dk