Møder

Generalforsamling i Region Nord - Sektionen for lærere i dansk som andetsprog

Regionsklubben for Sektionen af lærere i dansk som andetsprog i Region Nord indkalder hermed til ordinær generalforsamling 

  • Region Nord
  • 16.30 - 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Sprogcenter Aalborg, Strandvejen 35 B, 9000 Aalborg.


Dagsorden iflg. Vedtægterne som du finder i dette link:

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/5039/rammevedtaegter-regionsklubber-efter-hb-den-05-06112019.pdf