Møder

Generalforsamling i Regions Hovedstadens TR-samarbejde for dansk som 2. sprog

 • København
 • 17.00 - 19.00

 

Indkaldelse til generalforsamling i Regionsklub Hovedstadens TR-samarbejde for sprogcentrene


onsdag den 8. september i Uddannelsesforbundets lokaler i:


Nørre Farimagsgade 15, 1364 København, 4. sal, kl. 17-19.


Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Revideret regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

 

Forslag fra regionsklubbens almindelige medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Formand: Pernille H. Rasmussen, Pernillehelena@gmail.com


Af hensyn til bestilling af forplejning bedes i tilmelde jer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse til Formand: Pernille H. Rasmussen, Pernillehelena@gmail.com