Møder

Medlemsmøde: Hvordan skaber vi plads til dannelse i undervisningen?

Har du noget på hjertet i forhold til hvorfor man skal arbejde med dannelse eller hvordan man kan arbejde med dannelse, så tilmeld dig et af medlemsmøderne.

 • Roskilde
 • 16.00 - 18.00


Dannelsen presses ud af vores uddannelser til fordel for målstyring og et for ensidigt fokus på arbejdsmarkedets behov. Det er en kendsgerning, der ikke er til at komme udenom uddannelsespolitisk og pædagogisk-didaktisk.

Det giver en skæv forskydning, når styring efter centralt fastsatte mål overskygger uddannelse og dannelse som værdifuldt og som et mål i sig selv.

Det er en forskydning som nødvendigvis må rejser en bekymring for elever og kursisters læring og udvikling som hele mennesker og som borgere med mod og nysgerrighed på deltagelse i fællesskaber og samfund.

Uddannelsesforbundet inviterer derfor til en række medlemsmøder, hvor du som medlem får mulighed for at komme med dine input til, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at generobre plads og bevægelsesrum til dannelse.

Medlemsmøderne bliver  afholdt:


 • Arrangement­sted

  ZBC Roskilde
  Maglegårdsvej 8
  4000 Roskilde
 • Tilmeldings­frist

  18. februar 2020
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Gry Søegaard
  gso@uddannelsesforbundet.dk

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk