Forbundets møder

Repræsentantskabsmøde

 • Odense
 • 11.00 - 15.30

Uddannelsesforbundet afholder repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet afholdes
på Hotel H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.


Dagsorden  

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Orientering fra hovedbestyrelsen
 4. Godkendelse af årsregnskab for 2019
 5. Orientering om budget
 6. Indkomne forslag og temadrøftelser
  6.1. Udtagelse af krav til OK 2021 – til beslutning
  6.2. Ny model for repræsentantskabsmøder og godkendelse af regnskab – til drøftelse
  6.3. Nedlæggelse af FUSR-fonden - til beslutning
  6.4. Udtalelse - Uddannelsesforbundet skal fortsat arbejde for en nedsættelse af arbejdsbelastningen og arbejdstiden
 7. Eventuelt.

- Se bilag til dagsorden


 • Arrangement­sted

  Comwell H.C. ANDERSEN, ODENSE
  Claus Bergs Gade 7
  5000 Odense C
 • Tilmeldings­frist

  01. september 2020
 • Kontakt­person

  Stig Borberg
  sbo@uddannelsesforbundet.dk

  Helle Mogensen
  hmo@uddannelsesforbundet.dk