Kurser og konferencer

Kompenserende it i undervisningen af ordblinde

Få viden, mod eller værktøjer til at kaste dig over den nyeste læse- og skriveteknologi for ordblinde kursister.

 • København
 • 09.30 - 15.30

Er du underviser i OBU, FVU eller dansk som andetsprog? Har du ordblinde kursister med it-hjælpemidler i din undervisning?

På dette kursus vil du blive klædt på til at kunne inddrage kompenserende it i din undervisning. Hver kursusgang vil indeholde teori, hands on-øvelser i læse-/skrivestøttende programmer på pc, tablet og smartphone samt didaktiske forhold til integrering af kompenserende it-hjælpemidler i undervisningen.
Kursusgangene er fordelt over skoleåret, så du kan gå tilbage og afprøve det tillærte i din undervisning.
Du vil lære at beherske de vigtigste funktioner i de mest udbredte programmer og apps til pc, tablet og smartphone. Kursets mål er desuden at kvalificere dig til at kunne møde fremtidens læse- og skriveteknologi og tage stilling til dets brug og anvendelse.
Vi lægger vægt på overførselsværdien til din daglige undervisning. Du skal derfor selv medbringe de enheder (pc, tablet og smartphone) med de programmer/apps, du har til rådighed i din undervisning.
Kurset indebærer læsning af tilsendt litteratur til hver undervisningsgang.
Litteraturliste og undervisningsplan sendes ud efter tilmelding.
Der udstedes kursusbevis efter sidste kursusgang.

Omfang:

Fem undervisningsdage af 6 timer over et skoleår.

Baggrund for kurset:

Baggrunden for kurset er vejledningen til ordblindebekendtgørelsen, der præciserer, at formålet med ordblindeundervisning er at:
"Udvikle deltagerens evne til at benytte kompenserende strategier og metoder og derved øge den pågældendes muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.
Formålet med undervisningen er derfor også, at deltageren skal kunne anvende relevante it-hjælpemidler som for eksempel programmer med oplæsningsfunktion, ordprædiktionsprogrammer med flere."
(Vejledning til bekendtgørelsen om ordblindeundervisning for voksne. UVM, 2013)

Undervisningsplan:

1. undervisningsgang - den 27. februar 2020
Introduktion til kurset samt lovgrundlag
Teknik: Overblik over læse- og skriveteknologi
Didaktik: Motivation og metakognition

2. undervisningsgang - den 30. april 2020
Funktionel læsning og læselyst
Teknik: Oplæsningsfunktioner på pc, tablet og smartphone
Didaktik: Træning af læseforståelse og læseforståelsesstrategier

3. undervisningsgang - den 27. august 2020
Funktionel skrivning og skrivelyst
Teknik: Ordforslag og talegenkendelse på pc, tablet og smartphone
Didaktik: Træning af skriveprocessens elementer og skrivestrategier

4. undervisningsgang - den 1. oktober 2020
Fagligt selvværd og følger af læse-/skrivevanskeligheder
Teknik: Ordforslag og fagordbøger på pc, tablet og smartphone
Didaktik: Morfologiske og fonologiske strategier

5. undervisningsgang - den 12. november 2020
Målsætninger og undervisningsforløb med kompenserende strategier
Teknik: Skannefunktion og OCR-genkendelse på pc, tablet og smartphone
Didaktik: Digitalisering af tekster og håndtering af daglige læsekrav

Undervisere:

Carina Vallentin Degn og Maria Kjellin Tinggaard, cand.mag. i audiologopædi, læse- og teknologikonsulenter ved LæseTek, CSU Holbæk • Arrangement­sted

  Uddannelsesforbundet
  Nørre Farimagsgade 15
  1364 København K
 • Pris

  Medlem: kr. 4.000,00
  Ikke-medlem: kr. 6.000,00
 • Tilmeldings­frist

  20. februar 2020
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk