Møder

Debat om Den Forberedende Grunduddannelses, FGU

Hvordan kan unge blive klædt godt på til uddannelses og arbejdsmarked via FGU?

  • Bornholm
  • 10.30 - 11.30

Uddannelsesforbundet på Bornholm

Arrangør: Uddannelsesforbundet, Det Sociale Netværk/headspace Danmark

Sted: J28 - Det sociale Netværk

De nye FGU institutioner slår dørene op 1. august 2019. Der er store forventninger til den nye forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal tage udgangspunkt i de unge og deres behov, og derfor skal de mødes med sammenhængende og målrettede forløb med klar progression. Et vigtigt element for at dette lykkes er samarbejdet mellem kommunernes Unge indsats og FGU institutionerne om den enkelte unge. Det er Unge indsatsen, der har ansvaret for koordineringen af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. De målgruppevurderer også den unge til FGU'en. Med denne debat ønsker vi derfor at løfte løret for, hvad centrale interessenter - herunder de unge - ser som afgørende indsatser for, at FGU'en lykkedes med sit formål.