Møder

Hvordan sikrer vi alle lige adgang til kvalitetsuddannelse?

Er vi ved at miste fokus i vores higen efter at målrette og effektivisere uddannelserne?

  • Bornholm
  • 17.30 - 18.30

Uddannelsesforbundet på Bornholm

Arrangør: Uddannelsesforbundet, Danske HF og VUC

Sted: A9 - Samskabelsesarenaen


Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet er en af de vigtigste motorer for bæredygtig udvikling og livsmestring. Det er derfor helt centralt at alle sikres lige adgang til kvalitetsuddannelse, og muligheder for læring gennem hele livet. Ikke desto mindre er mulighederne for opretholdelsen af uddannelsestilbud i uden for storbyerne i dag under kraftig pres. Ligeledes gælder det for muligheden for at tilbyde uddannelse til den store gruppe af voksne og unge voksne, der af forskellige grunde ikke har opnået basal og almen uddannelse som barn og ung - eller har brug for uddannelse som led i et karriereskifte eller opkvalificering. Uddannelsesforbundet og Danske HF &VUC ønsker at debattere visioner for fremtidens voksenuddannelse og adgang til kvalitetsuddannelse - på alle niveauer og gennem hele livet. Hvordan indfrier vi Verdensmål 4? Vi ønsker særligt at diskutere: Nærhed og lokalmiljø, Mangfoldighed og Livslang læring.