Kurser og konferencer

Temadag: Kursister med ordblindhed og dansk som andetsprog i undervisningen

Har du som underviser kursister med dansk som andetsprog, der samtidig er diagnosticerede ordblinde, og mangler du viden og redskaber til at tilrettelægge din undervisning for denne gruppe?Så deltag i denne temadag.

 • Fredericia
 • 09.30 - 15.30

På denne temadag indkredser vi nogle af de centrale problematikker og udfordringer man møder når man som underviser skal rumme kursister med både dansk som andetsprog og ordblindhed i sin daglige undervisningspraksis. Vi har fokus på, hvordan man som underviser kan tilrettelægge sin undervisning, så den ordblinde kompenseres, ligesom vi vil sætte vores og jeres faglige og praktiske viden i spil, gennem hands-on øvelser og gruppearbejde. Dagen vil veksle mellem teori og praksis.

Undervisningsplan:

Formiddag (kl. 09.30 - 12.30)

 • Hvad ved vi om tosprogede ordblinde?
 • Hvad ved vi om sprogtilegnelse med dansk som andetsprog?
 • Hvornår skal man være opmærksom på skriftsproglige vanskeligheder?
 • Test og testredskaber til tosprogede
 • Diskussion/debat
 • Hvad virker i almen- og ordblindeundervisningen?

Eftermiddag (kl. 13.15 - 15.30)

 • Devices og læse- skriveteknologi i almen og obu-undervisningen
 • Cases og gruppearbejde med hands-on øvelser og opgaver
 • Debat om god ordblindeundervisning, differentiering og kompenserende tiltag i almenundervisningen
 • Afslutning og tak for i dag


 • Arrangement­sted

  EUC Lillebælt
  Teknikervej 2
  7000 Fredericia
 • Pris

  Medlem: kr. 1.200,00
  Ikke-medlem: kr. 1.500,00
 • Tilmeldings­frist

  10. oktober 2019
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk