Forbundets møder

Konstituerende generalforsamling til sektionen for lærere m.fl. ved FGU

 • Middelfart
 • 16.30 - 18.30

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har som konsekvens af oprettelsen af FGU-institutionerne besluttet at oprette en sektion for lærere m.fl. ved FGU.

 

Der indkaldes derfor til konstituerende generalforsamling med det formål at få oprettet sektionen, valgt repræsentanter til bestyrelsen og få fastlagt et arbejdsprogram.

 

Den konstituerende generalforsamling finder sted mandag den 7. oktober kl. 16.30–18.30 på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, med følgende dagsorden:


1.    Valg af dirigent

2.    Vedtagelse af forretningsorden (Forslag til forretningsorden)

3.    Redegørelse for konstituering af den nye FGU-sektion

4.    Indkomne forslag

4.1. Forslag til vedtægter for FGU-sektionen 
4.2. Forslag til arbejdsgrundlag for FGU-sektionen

5.    Fastsættelse af sektionskontingent

6.    Valg af sektionsformand

7.    Valg af næstformand

8.    Valg af kasserer

9.    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af medlemmer og suppleanter til forbundets repræsentantskab

12. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter

13. Eventuelt


Generalforsamlingen er for alle medlemmer af sektionen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Alle medlemmer af sektionen har stemmeret på generalforsamlingen.


Forslag fra sektionens medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til forbundets sekretariat senest 7. september (senest en måned før generalforsamlingens afholdelse).


Senest mandag den 23. september (senest 2 uger før generalforsamlingen) vil materialet til generalforsamlingen blive lagt på forbundets hjemmeside.


Uddannelsesforbundets FGU Arbejdsgruppe


 • Arrangement­sted

  Comwell Middelfart
  Karensmindevej 3
  5500 Middelfart
 • Kontakt­person

  Amalie V. Ferdinand
  avf@uddannelsesforbundet.dk