Kurser og konferencer

Temadag: Digital dannelse - underviserens rolle og fagets muligheder

Denne konference vil bl.a. give eksempler på, hvordan man som underviser kan bruge fagene til arbejdet med digital dannelse, og hvordan man som underviser kan udvikle og arbejde med det relationelle i en digital undervisning.

 • Odense
 • 09.30 - 16.00

Digitale medier præger i stigende grad kursisternes hverdag på uddannelsen i form af faglige redskaber, hvor de supplerer og erstatter bøger, papir og tavle. I takt hermed er der kommet et stigende fokus i undervisningen på nødvendigheden af at skabe forståelse for de strukturer og dynamikker, der indgår i bl.a. kursisternes digitale adfærd, samt hvordan denne indsigt i sig selv kan være bolværk mod alt fra digital mobning til spredning af fake news - et fokus på digital dannelse.
Den samme opmærksomhed er også blevet skærpet i kantakten mellem undervisere og kursister i fjernundervisning samt kursisterne i mellem i forbindelse med gruppearbejde. Det har betydning for kursisternes mulighed for at udvikle de digitale kompetencer/deres digitale dannelse, der er nødvendige i deres kommende arbejdsliv og i deres aktive deltagelse i samfundets fællesskaber.

Bjarke Malmstrøm Jensen indleder temadagen med at gøre os klogere på underviserens rolle og fagenes muligheder i digital dannelse med et oplæg, hvor der vil være fokus på spørgsmål som:

 • Hvilke særlige forudsætninger og behov har kursisterne?
 • Hvilke kompetencer skal man fokusere på?
 • Hvordan kan digital dannelse styrke faget?
 • Hvordan kan faget styrke digital dannelse?

Temadagens andet oplæg går tættere på praksis og fagene ved at præsentere konkrete faglige materialer i dansk, samfundsfag og matematik, der kan anvedes i relation til arbejdet med digital dannelse.
Deltagerne vil blive præsenteret for indholdet i undervisningsmaterialer, der er udviklet i projektet Digital (ud)dannelse ved center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet. Grundideen i projektet er interdisciplinære undervisningsforløb, der sikrer en forståelse for de strukturer og dynamikker, der indgår i den digitale adfærd.

Temadagens tredje oplæg ved Joachim Ersgaard og Malene Nivaro, VUC Storstrøm.
De vil præsentere konkrete eksemplar på, hvordan man fagligt - og didaktisk kreativt kan arbejde med fjernundervisning.

Dagen rundes af med to workshops ved to fagkonsulenter fra UVM/AVU

Susanne Djurhuus/avu dansk
I workshoppen vil vi sætte fokus på, hvordan vi fagfagligt kan arbejde med digitale løsninger, og hvordan vi understøtter de nye kompetencer, som kursisterne har brug for. Desuden vil vi fokusere på, hvordan vi didaktisk kan designe forløb med både digitale og analoge løsninger.

Per Bengtsom/avu matematik - Matematikformidling i en digital tidsalder
Deltagerne vil efter et kort oplæg i workshoppen afprøve muligheder for at samarbejde om og formidle matematik ved hjælp af digitale hjælpemidler.Afprøvningen indbefatter Google-produkter, derfor bedes deltagerne medbringe en Google-konto og en bærbar computer.

Pris:

1.000 kr. for medlemmer
1.500 kr. for ikke-medlemmer


 • Arrangement­sted

  HF&VUC Fyn Odense
  Kottesgade 6-8
  5000 Odense C
 • Tilmeldings­frist

  19. februar 2019
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk