Forbundets møder

VUC TR-møde og kursus

Alle tillidsrepræsentanter fra hvert VUC kan deltage. Fra de VUC’er, hvor f.eks. TR skal til FGU og TRS bliver på VUC og forventeligt skal være TR på VUC’et vil 2 tillidsvalgte kunne deltage. 

 • Fredericia

Programmet for TR-mødet og – kurset indeholder bl.a.:

 • VUC set i et nationalt uddannelsesperspektiv – v/forbundsformand Hanne Pontoppidan


 • VUC’s nye liv - i en omstillingsproces – v/VUC-bestyrelsen

  ·         VUC - Tilbage til virkeligheden og fremtiden.

  ·         TR–rollen og TR-arbejdet – ændringer, udfordringer og status quo

 • FGU

  ·         FGU-TR’ernes rolle og samarbejde mellem TR på det enkelte VUC og evt. FGU-TR

  ·         VUC-tillidsrepræsentanternes komplekse rolle i FGU-udspaltningsprocesserne

 •  Øvrige organisatoriske problemstillinger ifm. etablering af FGU. 

 •  OK-18 implementering –status og problemstillinger

 • Sidste nyt fra bestyrelse og sekretariat herunder

 • Møder i TR-netværkene.

 • Arrangement­sted

  Best Western Hotel Fredericia
  Vestre Ringvej 96
  7000 Fredericia
 • Tilmeldings­frist

  19. februar 2019