Kurser og konferencer

Didaktik: Ordblindeundervisning med it-hjælpemidler

Kurset er for dig, der er ordblinde- eller FVU-underviser og godt i gang med at bruge kompenserende it-hjælpemidler i undervisningen, men mangler idéer til, hvordan du griber det didaktiske an, samt hvordan du motiverer dine elever til at arbejde kompensatorisk.

 • København
 • 09.30 - 15.30

3 undervisningsdage af 6 timer - kl. 09.30 - 15.30.
17. januar + 28. februar + 28. marts 2019

På dette kursus vil du blive præsenteret for teorier og idéer i forhold til ,hvordan man didaktisk kan gribe den kompenserende undervisning med it-hjælpemidler an.
Du vil blive introduceret for eksempler på konkrete opgaver og undervisningsforløb samt selv blive sat til at udvikle nye opgaver.
Du vil også blive præsenteret for, hvordan man didaktisk kan introducere nye emner  multimodalt.

Vi vil igennem tre kursusdage beskæftige os med didaktik indenfor undervisning i ordblindhed, metakognition, motivation, læseforståelse, læseforståelsesstrategier, ordkendskab, fonologi, morfologi, skriveprocessen samt skrivestrategier.

Der vil blive lagt vægt på, at du kan bruge, det du lærer i din daglige undervisning. Vi lægger derfor op til, at du går tilbage til din egen praksis og afprøve nye idéer, metoder og materialer mellem kursusgangene.

Du får tilsendt litteratur, som skal læses til hver undervisningsgang.
Litteraturliste og undervisningsplan sendes ud efter tilmelding.  
Der udstedes kursusbevis efter sidste kursusgang. 

Pris:

2.600 kroner for medlemmer
3.200 kroner for ikke-medlemmer

Undervisningsplan:

1. Undervisningsgang: 17. januar 2019
                                     - Metakognition: Ordblindhed og motivation
2. Undervisningsgang: 28. februar 2019
                                     - Læseforståelse og læseforståelsesstrategier
3. Undervisningsgang: 28. marts 2019
                                     - Skriveprocessens elementer og skrivestrategier

Undervisere:

Vibeke Pürschel Christensen og Carina Vallentin Degn, cand.mag. i audiologopædi, læse- og teknologikonsulenter ved LæseTek, CSU Holbæk.

Du vil ikke på dette kursus få en instruktion i brugen af kompenserende hjælpemidler.

 • Arrangement­sted

  Uddannelsesforbundet
  Nørre Farimagsgade 15
  1364 København K
 • Tilmeldings­frist

  04. januar 2019
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk