Møder

Stol på min faglige dømmekraft i en tid med test og målinger

Folkemødet: Pædagogers og underviseres faglige dømmekraft og rolle udfordres af snæver økonomitænkning og NPM

  • Bornholm
  • 10.30 - 12.35

Uddannelsesforbundet på Bornholm

Arrangør: Danske Underviserorganisationers Samråd

Sted: G22 - Høiers Iscafé

Pædagoger og undervisere oplever, at deres fagprofessionelle rolle og dømmekraft gennem årene er blevet udfordret af snævre økonomiske styringsinstrumenter og omsiggribende evalueringer fra ledelsesfilosofien i New public management. Det sker bl.a. gennem flere og flere målinger og tests, øgede krav om effektivitet og økonomiske nedskæringer. Hvilken betydning har styringsmekanismerne for børn og unges muligheder for at trives, lære og dygtiggøre sig? Hvad skal der reelt til for at give børn og unge det bedste afsæt for at bringe Danmark i front på konkurrenceevne, velstrand og livskvalitet? program kl. 10.35-11.05 Kaminpassiar med Haarder og Jelved. Kl. 11.05-11.25 Videregående udd. Hvordan kan nye lærere dannes til engagerede og kreative fornyere af folkets skole, når politikerne vil bestemme alt? Kl. 11.25-11.55 Ungdomsudd. Gi'r jagt på me'r og me'r effektivitet tab af øget social mobilitet? Kl. 11.55 -12.35 Grundskolen og daginst.: Samfundet betaler gildet, hvem styrer dansen?