Møder

Hvordan får samfundet fart på voksen- og efteruddannelse?

Folkemødet: Behovet for nye kompetencer er enormt, men kun få vil efteruddannes. Krasnik kradser i dilemmaerne.

  • Bornholm
  • 13.30 - 14.15

Uddannelsesforbundet på Bornholm

Arrangør: Uddannelsesforbundet

Sted: J18 - Ligeværd

Danmark kommer til at mangle mindst 50.000 faglærte om få år, hvis ikke der meget snart kommer mere gang i voksen- og efteruddannelsen, og samfundet får løftet de ufaglærte til faglærte. Men resultaterne på området udebliver - også selv om voksen-, og videreuddannelse har været fokus for de senere års trepartsaftaler. kom og vær med, når Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet udfordrer parterne på arbejdsmarkedet, og Martin Krasnik styrer debatten om, hvordan vi i fællesskab får mere gang i efteruddannelse - særligt på de grundlæggende niveauer. Som rød tråd kradser Krasnik i følgende dilemmaer: Virksomhederne har nøglen - hvorfor bruger de den ikke? De ufaglærte har størst behov for uddannelse - hvorfor går de ikke bare i gang? Fagbevægelsen har kontakt til sine medlemmer - hvorfor motiverer de ikke til uddannelse? VEU-Trepartaftalen handler om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse - er aftalen overhovedet den rigtige løsning?