Møder

Gør god undervisning endnu bedre

Hvad betyder samarbejde, ledelse, kompetencer og rammer for at god undervisning bliver endnu bedre?

  • Bornholm
  • 17.00 - 18.30

Uddannelsesforbundet på Folkemødet

Arrangør: Danske Underviserorganisationers Samråd og Undervisningsministeriet.

Sted: A9 Underviserteltet - Danchells Anlæg

Undervisning er en kerneopgave, og at sætte ord på den gode undervisning er en forpligtelse for samfundet og den enkelte uddannelsesinstitution. Kun med en lokal udformning og forankring, kan pejlemærker for god undervisning blive retningsgivende og gøre god undervisning endnu bedre. Men hvordan ser den gode undervisning ud? Og hvordan skaber vi den gode undervisning? Forskellige skolefolk inviteres til at dele deres erfaringer med og refleksioner over pejlemærkernes tre hovedpunkter: formål og værdier, rammer og forudsætninger og samspillet mellem lærer og elever. Sammen med undervisningsministeren diskuteres hvordan ledelse, kompetencer, samarbejde og rammer, kan fremme den gode undervisning og elevernes udbytte heraf.