Møder

Udviklingsseminar: EUD-reformen - et reality-tjek

Vil du være med til at diskutere, om EUD-reformen holder til mødet med virkeligheden?

 • Roskilde
 • 15.30 - 17.30
 • Hvordan du har oplevet mødet med reformen og alle dens intentioner og krav i din verden?
 • Hvad du har oplevet som de vigtigste udfordringer - men også potentialer?
 • Og hvad er efter din mening skal til, før reformens mål virker i praksis?

... så tag med på et af de udviklingsseminar, der snart rammer et sted i nærheden af dig.

Uddannelsesforbundet inviterer medlemmer fra erhvervsskolerne til at
diskutere reformen, som de oplever den i deres hverdag og praksis.
Tre udviklingsseminarer skal sætte fokus på,  hvad der skal til, hvis
erhvervsskolerne de kommende år skal kunne lave gode uddannelser.
De input, der kommer på seminaret, vil blive brugt i det videre arbejde.
De vil blive omsat til konkrete indspil til forligspartierne bag reformen og
ministeren. Og de vil også blive brugt som udgangspunkt for en revision
af Uddannelsesforbundets politik om erhvervsuddannelser.

Derfor er det vigtigt, at du møder op og deltager med dine erfaringer, viden og ideer.

Udviklingsseminarerne afholdes også i:

Aalborg den 24. april

Fredericia den 25. april

 • Arrangement­sted

  Roskilde Tekniske Skole
  Pulsen 10
  4000 Roskilde
 • Tilmeldings­frist

  20. april 2017
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk