Forbundets møder

Sektionen Dansk som 2. sprog - Region Hovedstaden - Generalforsamling

Alle medlemmer af Uddannelsesforbundets sektion for dansk som andetsprog i Region Hovedstaden kan deltage.

 • København
 • 16.00 - 18.00

Dagsorden i hht. vedtægterne:


Valg af dirigent og referent

1.Vedtagelse af forretningsorden

2.Bestyrelsens beretning

3.Revideret regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af formand

6.Valg af næstformand

7.Valg af kasserer

8.Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9.Eventuelt


Evt. forslag indsendes senest en uge før til kontaktpersonen/Regionsklubformanden

 • Arrangement­sted

  Uddannelsesforbundet
  Nørre Farimagsgade 15
  1364 København K
 • Kontakt­person

  Louise Albrecht Olsen
  louise90009@gmail.com