Forbundets møder

Kursus i den ny arbejdstidsaftale, opstart 1. august, FGU og VUC

 • Virtuelt møde
 • 14.00 - 16.30

Kære tillidsrepræsentant

 

I er i gang med samarbejdssporet på jeres arbejdspladser og dermed forberedelsen til at overgå til ny arbejdstid den 1. august 22. Kurset her følger op på de spørgsmål, der er hos jer lige nu. Desuden gennemgås erfaringer fra skoler, der er overgået til de ny regler. Derudover gives nogle vigtige pointer fra forbundet og de centrale parter til jeres arbejde.   

 

Kurset afholdes på teams onsdag den 18. maj kl. 14.00 til 16.30.

 

TR-arbejdet sammen med ledelsen med arbejdstidsaftalen er nu meget konkret – både ift. ledelse og medlemmerne. Implementeringen af arbejdstidsaftalen sker her i foråret og I skal være klar til næste skoleår fra 1. august 22. Derfor dette kursusindhold:

 

 • Status på arbejdet med samarbejdssporet
 • Vigtige nedslagspunkter ift. det arbejde, der ligger for i de kommende uger
 • Eksempler på hvordan elementerne i arbejdstidsaftalen kan leve op til intentioner og forpligtelser
 • Områdevis arbejde med det fortsatte arbejde med for samarbejdssporet

 

Kurset indeholder en fælles del for alle og en del, hvor der arbejdes i sektorer: FGU og VUC

 

Vi ser frem til, at tillidsrepræsentanter fra alle institutioner, der overgår 1. august 22, deltager.

 

Program:

14.00 Velkomst og oplæg ved Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan og sekretariatet

 

Der gøres status. Hvor er vi nu? Hvordan opfyldes intentioner og bestemmelser i arbejdstidsaftalen ?

 

Et konkret eksempel på, hvordan samarbejdssporet kan se ud, præsenteres. Skoleplanen og ledelsens præsentation af planen for lærerne på skolen/institutionen er i fokus. Desuden hvad der er vigtigt i den fortsatte proces frem mod udleveringen af opgaveoversigterne i juni måned.

 

Næste skridt i arbejdet? Hvad har I brug for fra forbundet?


14.50 Pause


15.00 Områdeopdelt:

 

I områderne følges der op ift. det helt konkrete på jeres skoler. Der vil være mulighed for svar på opklarende spørgsmål og rådgivning ift. eventuelle udfordringer i den ny arbejdstidsaftale.


16.30 Afrunding. Tak for i dag.

 

Vi glæder os til at se dig!

 

 • Tilmeldings­frist

  18. maj 2022
 • Kontakt­person

  Michael Frosch
  mfr@uddannelsesforbundet.dk

  Anette Weiss
  awe@uddannelsesforbundet.dk