Forbundets møder

Orienteringsmøde om ukrainerne

Uddannelsesforbundet informerer om uddannelsestilbud til de ukrainske flygtninge på vores områder

 • Virtuelt møde
 • 15.30 - 16.30

De ukrainske flygtninge har ret til at søge optagelse på andre uddannelser udover i dansk sprog. 

Forudsætningen er, at de opfylder kravene for optagelse, fx AMU, EUD, VUC, FGU. Skolerne kan dog ved en konkret vurdering optage ukrainerne pba. deres udenlandske eksamen.

Se yderligere om optagelseskrav på Undervisningsministeriets webside

Ift. undervisning  i dansk er det lykkedes at sikre, at ukrainerne, der vælger at søge om asyl i Danmark, kommer under integrationsloven og får dermed ret til gratis dansk undervisning.

På vores orienteringsmøde kan du høre om:

 • Hvad ved vi om flygtningenes uddannelsesbehov?
 • Hvad er det for uddannelsestilbud, de får her i landet?
 • Hvad har Uddannelsesforbundet gjort for at ukrainske flygtninge kan få de rigtige kompetencer?
 • Hvordan skal du forholde dig som underviser? Gælder der fx særlige regler for ansættelse til denne undervisning?

Der vil være oplæg fra Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan.

Mødet foregår digitalt (Teams).

 • Tilmeldings­frist

  04. maj 2022
 • Arrangør

  Uddannelsesforbundet .
 • Kontakt­person

  Pernille Nihøj
  pni@uddannelsesforbundet.dk