Arrangementer

 • Forbundets møder
 • København
 • 2. december 2020
 • 10:00 - 17.00

E-udvalget

 • Forbundets møder
 • København
 • 16. december 2020
 • 09:00 - 16.00

Sektionsbestyrelsesmøde i ungdomskolesektionen

 • Forbundets møder
 • København
 • 17. december 2020
 • 09:30 - 15.30

HB-møde

 • TR-uddannelse
 • Fredericia
 • 20. januar 2021 - 22. januar 2021

TR-uddannelse Modul 3 - AFLYST

TR med mindst 20 medlemmer får tilbudt dette forløb. Det lokale klubarbejde, klubben og baglandet, arbejdspladsens budget og økonomi samt hvordan TR får indflydelse på prioriteringen af ressourcerne, er emner, der vil blive arbejdet med.

 • TR-uddannelse
 • København
 • 2. februar 2021
 • 09:00 - 15.30

TR-introdag

TR-introdag er den første dag i forbundets grunduddannelse til nyvalgte TR. Her vil der være en introduktion til forbundet, vores placering i fagbevægelsen, den danske model og medlemsorganisering. Hvad TR's rolle og opgaver er. Hvordan forbundet kan støtte TR-arbejdet. Samt et overblik over TR-uddannelsen og en kort introduktion til overenskomstforhold.

 • TR-uddannelse
 • Vejle
 • 10. marts 2021 - 12. marts 2021

TR-uddannelse modul 4

TR med mindst 40 medlemmer får tilbudt dette forløb. Det er et udvidet forhandlingsforløb, hvor indholdet er forhandlingens 4 faser, kommunikationsformer, facilitering af møder og personlig gennemslagskraft. 

 • TR-uddannelse
 • København
 • 31. august 2021
 • 09:00 - 15.30

TR-introdag

TR-introdag er den første dag i forbundets grunduddannelse til nyvalgte TR. Her vil der være en introduktion til forbundet, vores placering i fagbevægelsen, den danske model og medlemsorganisering. Hvad TR's rolle og opgaver er. Hvordan forbundet kan støtte TR-arbejdet. Samt et overblik over TR-uddannelsen og en kort introduktion til overenskomstforhold.

 • TR-uddannelse
 • Svendborg
 • 15. september 2021 - 17. september 2021

TR-uddannelse Modul 1A

På TR-introdagen var der en kort introduktion til overenskomstforhold. På dette modul bliver det uddybet i målrettede områdegrupper omkring arbejdstid, ansættelse, lønsystemer og afsked. Der vil være oplæg om samarbejdssystemet og et vigtigt emne er TR's indflydelse og interessevaretagelse.

 • TR-uddannelse
 • Svendborg
 • 13. oktober 2021 - 15. oktober 2021

TR-uddannelse Modul 1B

Forhandling er en vigtig del af TR arbejdet. På dette modul arbejdes der i grupper med en forhandlingscase med løbende forhandlingsteori.

 • TR-uddannelse
 • Svendborg
 • 16. november 2021 - 18. november 2021

TR-uddannelse Modul 2

TR med mindst 10 medlemmer får tilbudt dette forløb. Her vil der blive gennemgået regler for sygefravær, grundlæggende regler for samarbejde på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø og samarbejde mellem TR og AMR og hvordan man spotter, hvis arbejdsmiljøet kører skævt.