Hvis du har været syg i længere tid, er det en god idé at tjekke følgende:

 • Er det aftalt, hvordan og hvem på arbejdspladsen du har kontakt med?
 • Er du blevet orienteret om arbejdspladsens procedure i forbindelse med lovens krav om sygesamtale ved fire ugers sygefravær?
 • Er du bekendt med, at arbejdsgiveren ikke har krav på at vide, hvad du fejler?
 • Er du forberedt på kommunens sygedagpengeopfølgning, og har du eventuelt behov for en bisidder?
 • Vil ledelsen anmode om en mulighedserklæring/lægeerklæring?
 • Skal du anmode om en fastholdelsesplan (ved sygdom ud over otte uger)?
 • Opgøres arbejdstiden korrekt under sygefraværet?
 • Er der mulighed for delvis raskmelding?
 • Er du bekendt med, at der normalt ikke kan afholdes ferie under sygdom?
 • Har du taget kontakt med eventuel pensionskasse og fået afklaring om eventuel supplerende pension?
 • Er der taget stilling til, om sygdommen eventuelt skyldes en arbejdsskade, og er der i givet fald sket anmeldelse?
 • Har du fået en alvorlig sygdom, som eventuelt giver ret til udbetaling af forsikring mod kritisk sygdom?
 • Er der sikret dokumentation for, at eventuel nedsat arbejdstid sker af helbredsmæssige årsager?
 • Er der brug for at inddrage Uddannelsesforbundet?