Anvendes ved sygdom af længerevarende omfang (3 måneder) og/eller alvorlig sygdom

 • Er der aftalt hvordan og hvem der har kontakt med den sygemeldte?

 • Er den sygemeldte orienteret om arbejdspladsens procedure om sygesamta- ler/lovens krav om sygesamtale ved 4 uger sygefravær?

 • Er den sygemeldte bekendt med, at arbejdsgiveren ikke har krav på at vide hvad man fejler?
 • Er den sygemeldte forberedt på kommunens sygedagpengeopfølgning og evt. behov for bisidder?
 • Vil ledelsen anmode om en mulighedserklæring/lægeerklæring?
 • Vil ledelsen anmode om en mulighedserklæring/lægeerklæring?
 • Skal den sygemeldte anmode om en fastholdelsesplan (ved sygdom ud over 8 uger)?
 • Opgøres arbejdstiden korrekt under sygefraværet?
 • Er der mulighed for delvis raskmelding?
 • Er den sygemeldte bekendt med, at der normalt ikke kan afholdes ferie under sygdom?
 • Har den sygemeldte taget kontakt med pensionskasse og fået afklaring  om eventuel supplerende pension eller anden hjælp?
 • Er der taget stilling til om sygdommen eventuelt skyldes en arbejdsskade og er der foretaget anmeldelse?
 • Har den sygemeldte fået en alvorlig sygdom, som eventuelt giver ret til udbeta- ling af kritisk forsikring?
 • Er der brug for at indgå aftale om brug af socialt kapitel? (risiko for varigt nedsat arbejdsevne)
 • Er der brug for at inddrage Uddannelsesforbundet?