Er du ramt af længerevarende sygdom på mere end tre måneder og/eller alvorlig sygdom, anbefaler vi, at du gennemgår spørgsmålene herunder.

Vend dem gerne med din tillidsrepræsentant, så du både sikrer, at dine rettigheder overholdes, og at du lever op til de krav, der er til dig i forbindelse med dit sygeforløb.

 • Er det aftalt, hvordan og hvem på arbejdspladsen, der har kontakten til dig under din sygemelding?
  Hvis du har ønsker til, hvem fra arbejdspladsen du er i kontakt med omkring dit sygeforløb, og hvordan kommunikationen skal foregå, så tag eventuelt en snak med din TR om mulighederne for, at de ønsker kan tilgodeses.
 • Er du orienteret om, hvordan proceduren er omkring sygesamtaler på din arbejdsplads, og lovens krav om, at der skal afholdes en sygesamtale ved fire ugers sygefravær?
  Det er din arbejdsgiver, der skal stå for at indkalde til denne samtale. Læs mere om sygesamtalen her.
 • Er du gjort bekendt med, at din arbejdsgiver ikke har krav på at vide, hvad du fejler?
  Ifølge helbredsoplysningslovens §2 har du ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler.

 • Er du forberedt på, at din kommune løbende laver opfølgninger i løbet af din sygeperiode? Og at du har mulighed for en bisidder?
  Du kan læse mere om kommunens opfølgningsforløb her. Du kan for eksempel vælge at have din TR eller AMR med til møder i løbet af din sygeperiode.
 • Ved du, om ledelsen på din arbejdsplads vil anmode om en mulighedserklæring eller en lægeerklæring (friattest)?
  Læs mere om de to forskellige former for dokumentation for sygdom på siden Længerevarende sygdom