Sygdom

Du har lov til at være fraværende fra dit arbejde, når du er syg, men der er både rettigheder og pligter, som du skal være opmærksom på.

Du har lov til at være fraværende fra arbejdet på grund af sygdom.

For at gøre det lettere at vende tilbage på normal kraft efter et sygdomsforløb skal der være en god dialog mellem dig og arbejdsgiver undervejs om, hvordan din tilknytning til arbejdspladsen kan bevares.

Hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom, kan du have mulighed for udbetaling af en forsikringssum igennem gruppelivsforsikringen.

Der findes forskellige former for orlov, hvis du ønsker at pleje en nærtstående med alvorlig sygdom eller et handicap.