For at få en seniorordning kræver det, at der lavet en aftale lokalt, hvor du er ansat. Seniorordninger kan både være kollektive og individuelle.
Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvordan det er på din arbejdsplads.

Er du ansat i en kommune, får du årligt ret til ekstra fridage fra det år, du fylder 60.

Hvis du er ansat på en kommunal overenskomst, har du som udgangspunkt ret til to senior-fridage med løn i det kalenderår, hvor du fylder 60.
Derefter stiger antallet af dage i takt med alderen til i alt fire dage således:

Kalenderår, hvor du fylder

Antal seniordage 

60 år

61 år

62 år og derover

4

Retten til seniordage er ikke afhængig af din anciennitet og gælder også, selvom du er nyansat.

Seniordagene skal holdes inden for kalenderåret og kan normalt ikke overføres til næste år. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver at få seniordage overført.

Fridagene kan holdes som hele eller halve dage. Når du vil holde seniorfri, skal du give besked til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Arbejdsgiveren skal sige ja til dit ønske, hvis ikke forhold på arbejdspladsen taler imod det.

Seniordagen udskydes til senere, hvis du bliver syg, før du skal holde den. Bliver du syg i løbet af seniordagen, betragtes den som afholdt.

Fratræder du dit job uden at have brugt dine seniordage, får du dem udbetalt. En seniordag svarer til 0,4 pct. af din sædvanlige årsløn.