9april Stat.png


Afstemningsprocent

(sidst opdateret)

9. april kl. 12.45


Du kan nå det endnu...

Har du ikke fået afgivet din stemme, så skynd dig ind og få det gjort senest den 19. april kl. 9.00

Hvad betyder det for dig!

 

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer: 
LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden: 

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

 * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

LØNTILLÆG

For EUD-lærere, der er på ny løn stiger undervisningstillægget med kr. 220 pr. år, tillægget bliver dermed på 8.817 kr. pr. år i nutidskroner. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022.

For EUD-lærere, der er på ny løn og underviser mindst halvdelen af tiden på HHX, HTX, EUX stiger undervisningstillægget med kr. 220 pr. år, tillægget bliver dermed på 14.990 kr. pr. år i nutidskroner. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022. 

For handelsskolelærere, der er på ny løn og underviser mindst halvdelen af tiden på HHX, HTX, EUX og har særlig uddannelse stiger undervisningstillægget med kr. 220 pr. år, tillægget bliver dermed på 5.621 kr. pr. år i nutidskroner. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022. 

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid og øgede krav til tidsregistreringen.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Alle lærere, der fylder 60 får ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad. Hidtil har denne rettighed alene være gældende for lærere, der født i perioden mellem den 1.8.1956 og den 31.7.1963.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

 * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov


REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

 

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

 

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

LØNTILLÆG

Undervisningstillægget stiger med kr. 220 pr. år. , tillægget bliver dermed på 1.322 kr. pr. år i nutidskroner. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022.

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid og øgede krav til tidsregistreringen.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad.

PENSION

Alle vil fremover optjene pension fra første ansættelsesdag. Dermed afskaffes pensionskarensen, hvor nyansatte uden erfaring fra den offentlige sektor først kan begynde at optjene pension, når de har været ansat i 9 måneder. Ændringen træder i kraft den 1. april 2022.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

 

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

For EUD-lærere, der er på ny løn stiger undervisningstillægget med kr. 220 pr. år, tillægget bliver dermed på 8.817 kr. pr. år i nutidskroner. Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022. 

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid og øgede krav til tidsregistreringen.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Alle lærere, der fylder 60 får ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad. Hidtil har denne rettighed alene være gældende for lærere, der født i perioden mellem den 1.8.1956 og den 31.7.1963. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver. 

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

LØNTILLÆG

Tillægget til basisløntrinnene stiger med kr. 220 pr. år, tillægget bliver dermed på 27.004 kr. pr. år i nutidskroner Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022.

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid og øgede krav til tidsregistreringen.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her. 

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Fra 60 år indføres ret for alle til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad. 

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver. 

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden.

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

LØNTILLÆG

Tillægget til basisløntrinnene stiger med kr. 220 pr. år. Tillægget på basisløntrin 1-5 bliver dermed på 18.627 kr. pr. år i nutidskroner, tillægget på basisløntrin 6-7 bliver med stigningen på 25.350 kr. pr. år.  Tillægsforhøjelsen ligger udover de generelle procentvise lønstigninger. Tillægsforhøjelsen træder i kraft den 1. april 2022.

ARBEJDSTID

Arbejdstidsaftale for lærere i staten der erstatter de lovfastsatte arbejdstidsregler i lov 409. Aftalen giver flere rettigheder til TR, ret til tid på opgaveoversigten på opgaver over 60 timer samt ret til sammenhængende forberedelsestid og øgede krav til tidsregistreringen.

Læs gennemgangen af arbejdstidsaftalen her.

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

Alle lærere, der fylder 60 får ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, lønnen sænkes tilsvarende, men der indbetales fortsat fuld pension svarende til hidtidig beskæftigelsesgrad. Hidtil har denne rettighed alene være gældende for lærere, der født i perioden mellem den 1.8.1956 og den 31.7.1963.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død.

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

 

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

 * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

 

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver. 

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

ARBEJDSTID

Ledelsen drøfter ved normperiodens start den forventede opgaveportefølje og det forventede omfang af opgaverne med den enkelte medarbejder for at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid. Ændres opgaveporteføljen væsentligt i løbet af normperioden, drøftes ændringerne mellem leder og medarbejder.

Der skal være løbende dialog mellem leder og underviser samt godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. Overstiger det samlede timeforbrug den normale gennemsnitlige arbejdstid pr. uge, drøftes arbejdets omfang. De godkendte timer danner grundlag for opgørelsen af det samlede timeforbrug ved normperiodens afslutning, men udgør ikke en endelig stillingtagen til eventuelt merarbejde. 

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Den samlede værdi af overenskomsten er 6,75%, der udmøntes i følgende hovedelementer:

 

LØNRAMME

Lønnen stiger procentvis seks gange i løbet af overenskomstperioden:

 

1.4.21

1.10.21

1.4.22

1.10.22

1.4.23

1.10.23

I alt

Generelle lønstigninger

0,8%

0,3%

1,19%

0,3%

1,48%

0,35%

4,42%

Skøn for reguleringsordningen

 

 

0,36

 

0,27

 

0,63%

Forventet lønstigning i alt

0,8

0,3

1,55

0,3

1,75

0,35

5,05%

Midler til andre formål*

 

 

0,2%

 

 

 

5,25%

  * Midlerne er primært brugt på seniorbonus og sorgorlov

REGULERINGSORDNING

Reguleringsordningen fortsætter, hvilket betyder, at der fortsat er sammenhæng mellem den statslige og private lønudvikling. Reguleringsordningen udmøntes to gange og skønnes samlet set at påvirke den statslige lønudvikling positivt med 0,63% i løbet af overenskomstperioden. 

RESTSTIGNING

Der er en skønnet reststigning på 0,5% pr. år. Dette omfatter blandt andet den lokale lønudvikling til aftaler om lokale løntillæg aftalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 

SENIORVILKÅR

Medarbejdere får, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til 2 seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Retten træder i kraft fra 1. april 2022.

SORGORLOV

Mister forældre deres barn, inden det er fyldt 18 år, har de ret til løn under sorgorlov i op til 26 uger efter barnets død. 

TR OG SAMARBEJDE

TR får fastslået rettigheder til lønoplysninger til brug for lokale lønforhandlinger. Samtidig får TR efter valg ret til en drøftelse med ledelsen om tidsforbrug til TR-opgaverne og almindelige arbejdsopgaver.

GRUPPELIV

Aldersgrænsen for udbetaling af børnesum ved en forældres død hæves, så barnet modtager børnesum frem til 24 år, hvor det i dag er 21 år.

Hovedbestyrelsens anbefalinger

Vi anbefaler et “ja” til det statslige forlig

 Det gør vi især, fordi vi dels får sikret reallønnen, dels får en arbejdstidsaftale, så vi kommer ud af Lov409s klør. Og dermed anser vi en konflikt for perspektivløs.

Uddannelsesforbundets repræsentantskab udtog følgende fire centrale krav på det statslige område:

 • en sikring af den nuværende realløn (via kronestigninger),
 • en fastholdelse af reguleringsordningen
 • en ny arbejdstidsaftale samt
 • bedre vilkår for de tillidsvalgte

Vi har fået de fire centrale krav helt eller delvist indfriet. 

De aftalte lønstigninger er tilstrækkelige til at sikre reallønnen

Vi endte med et resultat, hvor de aftalte lønstigninger sikrer reallønnen. Samtidig blev reguleringsordningen fastholdt, så de privatansattes løn ikke løber fra os, hvis der pludselig kommer gang i den økonomiske udvikling igen.

Desuden er vi blevet enige om et periodeprojekt, hvor vi gennemlyser ny-lønsystemet, og løndannelsen på de statslige arbejdspladser. Et nødvendigt afsæt for eventuelt fremtidige ændringer.

Arbejdstidsaftalen kom i hus

Arbejdstidsaftalen faldt på plads. Vi vidste, at det var den kommunale aftale, der skulle være skabelonen, men var usikre på om vi kunne få ”hele værdien” med over. Det lykkedes, og vi har fået en aftale, hvor

 • den individuelle forberedelsestid igen italesættes som noget naturligt
 • forberedelsestiden skal kunne afvikles sammenhængende og effektivt, og det præciseres, at elevpauser ikke er en del af forberedelsestiden
 • der skal tal på opgaveoversigten, også for individuel forberedelse
 • opgaveoversigten skal udspecificeres, være skriftligt og udleveres mindst 5 uger før normperiodens start
 • der indføres varslingsbestemmelser for aften- og weekendarbejde
 • der er centralt aftalt en akkord for lejrskoler og studieture
 • den enkelte lærer skal hver 3. måned have en status på forbrugt tid
 • afspadsering skal gives som sammenhængende tid af minimum fire timers varighed
 • alle får ret til en seniorordning, når de bliver 60 år (uanset den offentlige pensionsalder) og det tydeliggøres, at nedsættelsen i arbejdstimetallet skal medtænkes ved fastsættelse af undervisningstimetallet
 • tillidsrepræsentantens position styrkes. Selv om tillidsrepræsentanten ikke får en egentlig aftaleret på arbejdstid, så skal de tages med i alle drøftelser og prioriteringer, der vedrører arbejdstiden, og de får en ret og pligt til at forfølge brud på aftalen. Desuden tydeliggøres det i aftalen, at man skal sikre, at tillidsrepræsentanten sikres tid til det ekstra arbejde med arbejdstid herunder i ft samarbejdet med baglandet.
Resten af resultatets indehold er heller ikke uinteressant

Alle over 62 får fra næste år ret til to betalte seniordage. 

Der er lavet forbedringer for de, der ender i en ulykkelig situation. Gruppeliv ændres, så efterladte børn kan få en sum udbetalt frem til de er 24 år, en udvidelse med 3 år. Og mister man et barn får man fremadrettet fuld løn under op til 26 ugers sorgorlov. 

Det er også aftalt, at kompetencefonden fortsætter. Det samme gør ledernes uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.  

For tillidsrepræsentanter kan det også være vigtigt, at det nu gøres klart, at man har adgang til alle løndata for den gruppe man repræsenterer, og at SU også skal inddrages før genudliciteringer.   

Særligt for eud og AMU

Vi har fået afskaffet pensionskarensen på AMU, så fremadrettet optjener en AMU lærer pension fra ansættelsesstart. 

Lønniveauet for AMU og eud er de laveste i forbundet, og vi har aftalt med arbejdsgiverne, at vi i overenskomstperioden skal se på både ansættelsesformen og lønniveauet.  

Man skal også i sin afvejning se på, hvad man undgik

Arbejdsgivernes hovedkrav på lærerområdet var en afskaffelse af betalingen for højt undervisningstimetal – den såkaldte strafporto. Det kom de ikke igennem med, og timelofterne forblev, som vi kender dem i dag. 

Samlet set anbefaler vi et ”ja”

Samlet kan man sige, at selv om det økonomiske resultat kun er lidt bedre end den forventede prisudvikling, så er det i den nuværende situation indenfor skiven. Vores hovedkrav er indfriet, og der er efter vores opfattelse intet perspektiv i en konflikt. Derfor anbefaler vi et “ja”.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet 
Morten Bay, næstformand for Uddannelsesforbundet 
Dorthe Jespersen, HB-medlem og formand for sektionen for oplysningsforbund og daghøjskoler
Gitte Bech Larsen, HB-medlem, foreningsformand på AMU Fyn samt repræsentant fra foreningsområdets Region Syddanmark 
Henrik Dyrby Mogensen, HB-medlem, foreningsformand på ZBC samt fra foreningsområdets Region Sjælland
Jens Andersen, HB-medlem, foreninsgformand på AAlborg Tech samt repræsentant fra foreningsområdets Region Nordjylland 
Jesper Vedersø McCandless, HB-medlem, foreningsformand på U-Nord samt repræsentant fra foreningsområdets Region Hovedstaden
Per Ullner Nielsen, HB-medlem og formand for FGU-sektionen 
Torben Michelsen, HB-medlem, foreningsformand på Tradium samt repræsentant fra foreningsområdets Region Midtjylland på foreningsområdet

 

 

Derfor anbefaler vi et nej.

De statslige overenskomstforhandlinger er slut, og det er tid til at gøre status.

Vi fik en arbejdsaftale, men kan den forbedre arbejdsvilkårene for alle vores medlemmer? Nej, vi mener ikke den i sin nuværende form kan rette op på de arbejdstids – og vilkårsproblemer, der er på en del af vores arbejdspladser. Forbedring af alle medlemmers arbejdsvilkår er et kardinalpunkt for os, og der er meget få håndfaste værnsregler i aftalen.

Fik vi bedre vilkår for vores tillidsrepræsentanter? Nej, og med alle de mange forventninger og forpligtelser, der er til dem i arbejdstidsaftalen, mener vi, at det faktisk bliver endnu vanskeligere for dem at løse deres TR-opgaver og at sikre sig den fornødne tid til det. Det vil få konsekvenser for medlemmerne.

Fik vi løn som fortjent og fik vi sikret reallønnen? Nej, og der er ikke med den meget smalle økonomiske ramme nogen som helst garanti for en reallønssikring.

Er OK21-resultatet et udtryk for solidaritet og tro på fagbevægelsens fremtid? Nej, man har lagt sig fladt ned og accepteret et utilfredsstillende resultat.

I Hovedbestyrelsen er vi blevet mødt med ja-argumenter om, at det i den givne situation ikke kunne blive bedre, at det ikke er realistisk med en konflikt nu, og at vi må kæmpe for at få noget mere og bedre i 2024.

Og ja, vi skal da helt bestemt som ved OK18 sammen med den øvrige fagbevægelse kæmpe for noget bedre i 2024, men derfor skal vi ikke være alt for nøjsomme nu. Det meget pauvre OK21-resultat skal vi leve med i de næste tre år, hvis det bliver et ja nu.

Så:

Vi siger ja til ordentlige vilkår og forhandlingsret til vores tillidsrepræsentanter.

Vi siger ja til en solidarisk lønudvikling med kronelønstigninger på tværs af den offentlige sektor.

Vi siger ja til at stå skulder ved skulder

og derfor siger vi nej til det statslige OK21-resultat og anbefaler dig at gøre det samme.

Jørgen Fick Andersen, HB-medlem og sektionsformand DSA-sektionen
Jan Andreasen, HB-medlem og sektionsformand, Ungdomsskolesektionen
Lotte Klein, HB-medlem og sektionsformand, VUC-sektionen

Webinar om statslig OK21

Hvad er der i OK21 for jer på det statslige område?

Uddannelsesforbundet afholder tre webinarer. Læs mere og tilmeld dig et af dem.

Den 24. marts kl. 16-18Den 6. april kl. 16-18Den 7. april kl. 16-18

Spørg sekretariatet

Hvis du har et spørgsmål til indholdet i den nye statslige aftale, kan du stille det til Uddannelsesforbundets sekretariat.
info@uddannelsesforbundet.dk

 

Hovedbestyrelsens anbefalinger

 
Hovedbestyrelsen anbefaler et "Ja" til den statslige OK21-aftale.

Vi har i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse vurderet mæglingsforslaget. På den baggrund anbefaler 10 ud af 12 hovedbestyrelsesmedlemmer, at I stemmer “ja” til det.

Tag digitale drøftelser

Det er dybt beklageligt, at nedlukningen af Danmark betyder, at I ikke får mulighed for at drøfte resultatet med hinanden på fysiske klubmøder, men vi er i en mærkelig situation. Resultatet skal foreligge hos Forligsmanden den 16. april, så I må tage drøftelserne digitalt i Teams, Zoom på Skype eller hvad I nu bruger, når I mødes i disse tider. Jeg håber, det går. 

Lønstigninger og barsel

Der er pæne lønstigninger i alle tre år, overenskomsten løber - selv om perioden før corona efter vores opfattelse burde have kunnet give mere til vore medlemsgrupper. Desuden får fædre og medmødre tre ugers øremærket barsel oven i de barselsrettigheder, der gælder i dag.

Bekymring i forhold til udlicitering

Vi er i hovedbestyrelsen meget opmærksomme på, om overenskomstresultaterne forrykker virksomhedernes omkostninger, og dermed stiller nogle virksomheder bedre end andre ved udlicitering.
Vi skal kort sagt ikke bringe os i en situation, hvor en overenskomst via fornyelsen bliver billigere end de andre overenskomster på samme område og dermed ændrer markedsvilkårene.
I første omgang var det faktisk vores bekymring, om det var ved at ske på sprogcenterområdet med de resultater, vi kunne opnå med arbejdsgiverne. Men med de seneste ugers udvikling er der intet, der tyder på, at der bliver lønfest ved de offentlige overenskomstfornyelser næste år.

Det er din beslutning

Men om der skal stemmes “ja” eller “nej” til resultatet er ene og alene din vurdering.

På vegne af Hovedstyrelsen 

Formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Vi anbefaler et “ja” til det statslige forlig

 Det gør vi især, fordi vi dels får sikret reallønnen, dels får en arbejdstidsaftale, så vi kommer ud af Lov409s klør. Og dermed anser vi en konflikt for perspektivløs.

Uddannelsesforbundets repræsentantskab udtog følgende fire centrale krav på det statslige område:

 • en sikring af den nuværende realløn (via kronestigninger),
 • en fastholdelse af reguleringsordningen
 • en ny arbejdstidsaftale samt
 • bedre vilkår for de tillidsvalgte

Vi har fået de fire centrale krav helt eller delvist indfriet. 

De aftalte lønstigninger er tilstrækkelige til at sikre reallønnen

Vi endte med et resultat, hvor de aftalte lønstigninger sikrer reallønnen. Samtidig blev reguleringsordningen fastholdt, så de privatansattes løn ikke løber fra os, hvis der pludselig kommer gang i den økonomiske udvikling igen.

Desuden er vi blevet enige om et periodeprojekt, hvor vi gennemlyser ny-lønsystemet, og løndannelsen på de statslige arbejdspladser. Et nødvendigt afsæt for eventuelt fremtidige ændringer.

Arbejdstidsaftalen kom i hus

Arbejdstidsaftalen faldt på plads. Vi vidste, at det var den kommunale aftale, der skulle være skabelonen, men var usikre på om vi kunne få ”hele værdien” med over. Det lykkedes, og vi har fået en aftale, hvor

 • den individuelle forberedelsestid igen italesættes som noget naturligt
 • forberedelsestiden skal kunne afvikles sammenhængende og effektivt, og det præciseres, at elevpauser ikke er en del af forberedelsestiden
 • der skal tal på opgaveoversigten, også for individuel forberedelse
 • opgaveoversigten skal udspecificeres, være skriftligt og udleveres mindst 5 uger før normperiodens start
 • der indføres varslingsbestemmelser for aften- og weekendarbejde
 • der er centralt aftalt en akkord for lejrskoler og studieture
 • den enkelte lærer skal hver 3. måned have en status på forbrugt tid
 • afspadsering skal gives som sammenhængende tid af minimum fire timers varighed
 • alle får ret til en seniorordning, når de bliver 60 år (uanset den offentlige pensionsalder) og det tydeliggøres, at nedsættelsen i arbejdstimetallet skal medtænkes ved fastsættelse af undervisningstimetallet
 • tillidsrepræsentantens position styrkes. Selv om tillidsrepræsentanten ikke får en egentlig aftaleret på arbejdstid, så skal de tages med i alle drøftelser og prioriteringer, der vedrører arbejdstiden, og de får en ret og pligt til at forfølge brud på aftalen. Desuden tydeliggøres det i aftalen, at man skal sikre, at tillidsrepræsentanten sikres tid til det ekstra arbejde med arbejdstid herunder i ft samarbejdet med baglandet.
Resten af resultatets indehold er heller ikke uinteressant

Alle over 62 får fra næste år ret til to betalte seniordage. 

Der er lavet forbedringer for de, der ender i en ulykkelig situation. Gruppeliv ændres, så efterladte børn kan få en sum udbetalt frem til de er 24 år, en udvidelse med 3 år. Og mister man et barn får man fremadrettet fuld løn under op til 26 ugers sorgorlov. 

Det er også aftalt, at kompetencefonden fortsætter. Det samme gør ledernes uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.  

For tillidsrepræsentanter kan det også være vigtigt, at det nu gøres klart, at man har adgang til alle løndata for den gruppe man repræsenterer, og at SU også skal inddrages før genudliciteringer.   

Særligt for eud og AMU

Vi har fået afskaffet pensionskarensen på AMU, så fremadrettet optjener en AMU lærer pension fra ansættelsesstart. 

Lønniveauet for AMU og eud er de laveste i forbundet, og vi har aftalt med arbejdsgiverne, at vi i overenskomstperioden skal se på både ansættelsesformen og lønniveauet.  

Man skal også i sin afvejning se på, hvad man undgik

Arbejdsgivernes hovedkrav på lærerområdet var en afskaffelse af betalingen for højt undervisningstimetal – den såkaldte strafporto. Det kom de ikke igennem med, og timelofterne forblev, som vi kender dem i dag. 

Samlet set anbefaler vi et ”ja”

Samlet kan man sige, at selv om det økonomiske resultat kun er lidt bedre end den forventede prisudvikling, så er det i den nuværende situation indenfor skiven. Vores hovedkrav er indfriet, og der er efter vores opfattelse intet perspektiv i en konflikt. Derfor anbefaler vi et “ja”.

Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet 
Morten Bay, næstformand for Uddannelsesforbundet 
Dorthe Jespersen, HB-medlem og formand for sektionen for oplysningsforbund og daghøjskoler
Gitte Bech Larsen, HB-medlem, foreningsformand på AMU Fyn samt repræsentant fra foreningsområdets Region Syddanmark 
Henrik Dyrby Mogensen, HB-medlem, foreningsformand på ZBC samt fra foreningsområdets Region Sjælland
Jens Andersen, HB-medlem, foreninsgformand på AAlborg Tech samt repræsentant fra foreningsområdets Region Nordjylland 
Jesper Vedersø McCandless, HB-medlem, foreningsformand på U-Nord samt repræsentant fra foreningsområdets Region Hovedstaden
Per Ullner Nielsen, HB-medlem og formand for FGU-sektionen 
Torben Michelsen, HB-medlem, foreningsformand på Tradium samt repræsentant fra foreningsområdets Region Midtjylland på foreningsområdet

 

 

Derfor anbefaler vi et nej.

De statslige overenskomstforhandlinger er slut, og det er tid til at gøre status.

Vi fik en arbejdsaftale, men kan den forbedre arbejdsvilkårene for alle vores medlemmer? Nej, vi mener ikke den i sin nuværende form kan rette op på de arbejdstids – og vilkårsproblemer, der er på en del af vores arbejdspladser. Forbedring af alle medlemmers arbejdsvilkår er et kardinalpunkt for os, og der er meget få håndfaste værnsregler i aftalen.

Fik vi bedre vilkår for vores tillidsrepræsentanter? Nej, og med alle de mange forventninger og forpligtelser, der er til dem i arbejdstidsaftalen, mener vi, at det faktisk bliver endnu vanskeligere for dem at løse deres TR-opgaver og at sikre sig den fornødne tid til det. Det vil få konsekvenser for medlemmerne.

Fik vi løn som fortjent og fik vi sikret reallønnen? Nej, og der er ikke med den meget smalle økonomiske ramme nogen som helst garanti for en reallønssikring.

Er OK21-resultatet et udtryk for solidaritet og tro på fagbevægelsens fremtid? Nej, man har lagt sig fladt ned og accepteret et utilfredsstillende resultat.

I Hovedbestyrelsen er vi blevet mødt med ja-argumenter om, at det i den givne situation ikke kunne blive bedre, at det ikke er realistisk med en konflikt nu, og at vi må kæmpe for at få noget mere og bedre i 2024.

Og ja, vi skal da helt bestemt som ved OK18 sammen med den øvrige fagbevægelse kæmpe for noget bedre i 2024, men derfor skal vi ikke være alt for nøjsomme nu. Det meget pauvre OK21-resultat skal vi leve med i de næste tre år, hvis det bliver et ja nu.

Så:

Vi siger ja til ordentlige vilkår og forhandlingsret til vores tillidsrepræsentanter.

Vi siger ja til en solidarisk lønudvikling med kronelønstigninger på tværs af den offentlige sektor.

Vi siger ja til at stå skulder ved skulder

og derfor siger vi nej til det statslige OK21-resultat og anbefaler dig at gøre det samme.

Jørgen Fick Andersen, HB-medlem og sektionsformand DSA-sektionen
Jan Andreasen, HB-medlem og sektionsformand, Ungdomsskolesektionen
Lotte Klein, HB-medlem og sektionsformand, VUC-sektionen

   

Deltag i urafstemning
Sådan foregår den elektroniske urafstemning

I perioden fra den 6. april til mandag den 19. april kl. 9.00 kan medlemmer af Uddannelsesforbundet, der er ansat på statslige arbejdspladser, stemme om aftalen.

Afstemningsresultatet offentliggøres på Uddannelsesforbundets hjemmeside
den 20. april efter kl. 10.00.

Sådan afgiver du din stemme

Er du medlem på en statslig arbejdsplads, kan du stemme digitalt via et personligt link, du får tilsendt på e-mail. Når du følger linket, kan du afgive din stemme.

Du kan kun stemme, hvis du har modtaget en e-mail fra forbundet med et link til afstemningen.

Hvis Uddannelsesforbundet ikke har din e-mailadresse
Har vi ikke har din e-mailadresse, vil du få tilsendt et brev med information om, hvordan du kan få tilsendt en e-mail med et personligt link til afstemningen.

Du kan også udfylde en sikker formular med oplysning om din e-mailadresse senest torsdag den 15. april kl. 9.00 på nedenstående link:  

Få et link til afstemningen 

Spørgsmål og svar
 

Alle medlemmer, som er statsligt ansat, kan deltage i urafstemningen. Det kræver, at du senest den 1. marts har været korrekt registreret i vores medlemsdatabase med ansættelse inden for det statslige område.

Ledige medlemmer, som sidst var beskæftiget indenfor det statslige område, kan også deltage i urafstemningen. Det kræver, at man er registret sådan senest den 1. marts i vores medlemsdatabase.

Du skal være meldt ind med virkning fra 1. marts i år for at kunne deltage i urafstemningen og fortsat være medlem den 19. april, hvor afstemningen slutter.

Du kan stemme JA, NEJ eller BLANKT.

Indtil afstemningen er slut, kan du gå ind og ændre din stemmeafgivning. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller.

Nej, det kan de ikke, men det forudsætter, at du ikke sender e-mailen videre til andre. I den e-mail, du får tilsendt, er der en personlig valgkode i linket til afstemningen.  Andre kan kun stemme på dine vegne, hvis du videresender e-mailen til dem.

Nej det må du ikke. Da der er en personlig valgkode i linket i den e-mail, du har modtaget, så vil den kollega, du videresender til, få din stemme.

Hvis din kollega ikke kan finde e-mailen med sit stemmelink, skal kollegaen følge fremgangsmåden under næste spørgsmål ”Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får e-mailen om urafstemningen?”

Hvis du ikke har modtaget e-mailen med link til urafstemningen, kan du gøre følgende:

 • Tjek dit spamfilter
 • Tjek om din indbakke er fyldt op
 • Tjek både din arbejdsmail og privatmail
 • Tjek funktioner til sortering af vigtige og ikke-vigtige e-mails, hvis du har aktiveret ”Fokuseret indbakke” eller ”Clutter” i dit Outlook

Hvis det ikke hjælper, kan du udfylde den sikre formular på uddannelsesforbundet.dk/stemomok med oplysning om din e-mailadresse, senest torsdag den 15. april kl. 9.00, eller du kan kontakte Stig Borberg på e-mail sbo@uddannelsesforbundet.dk eller Morten Juul på e-mail mju@uddannelsesforbundet.dk) eller begge to på tlf. 70 70 27 22

Systemet registrer, hvilke medlemmer der har stemt for at sikre, at du kun kan stemme én gang. Men oplysningerne om, hvad du har stemt, kan ingen se.

Urafstemningen foregår via systemet SurveyXact fra Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer og bruges blandt andet af Datatilsynet.