OK21 på private arbejdspladser

STU-overenskomsterne forhandles og indgås direkte mellem ledelsen på den enkelte arbejdsplads og Uddannelsesforbundet/LC. På nogle arbejdspladser i et samarbejde med en række andre fagforeninger. Forhandlingerne går i gang over de kommende måneder og tillidsrepræsentanterne bliver inddraget i processen.

Forhandlingerne af de to FOAS-overenskomster bliver anderledes denne gang. Det skyldes, at FOAS som arbejdsgiversamarbejde har valgt at lade sig opløse. Samtidig har er de enkelte medlemmer (arbejdspladser) blevet opfordret til at melde sig ind i Dansk Erhverv.

Det betyder, at vi (Uddannelsesforbundet/LC), for de tidligere FOAS-arbejdsgivere, som melder sig ind i Dansk Erhverv, skal forhandle overenskomstfornyelserne med Dansk Erhverv.

Forhandlingerne

Inden vi kan tage hul på forhandlingerne om selve indholdet i overenskomsterne, skal vi vide, hvilke afdelinger/institutioner/enheder Dansk Erhverv forhandler for. Altså hvem har meldt sig ind i Dansk Erhverv, og dermed hvem kommende overenskomster gælder for.  Når vi påbegynder de egentlige forhandlinger, er vores udgangspunkt de nuværende overenskomster, som de tidligere FOAS-arbejdsgivere, har taget med sig ind i Dansk Erhverv.

Der kan også være tidligere FOAS-arbejdsgivere, som vælger ikke at melde sig ind i Dansk Erhverv. Og her skal vi forhandle og indgå aftale om en fornyelse af overenskomsten med den enkelte arbejdsgiver.

Overenskomsterne gælder fortsat

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset om arbejdsgiveren melder sig ind i Dansk Erhverv eller ej, følger overenskomsten med arbejdsgiveren videre i sin nuværende form. Den gælder altså fortsat, indtil der bliver indgået en aftale om en ny overenskomst.

Overenskomsterne gælder fortsat

Selvom overenskomsterne er opsagt til 1. april i år, gælder de fortsat, indtil der bliver indgået aftaler om fornyelse af overenskomsterne.

Spørg sekretariatet

Hvis du har et spørgsmål, kan du stille det til Uddannelsesforbundets sekretariat.
info@uddannelsesforbundet.dk