OK21 på private arbejdspladser

STU-overenskomsterne forhandles og indgås direkte mellem ledelsen på den enkelte arbejdsplads og Uddannelsesforbundet/LC. På nogle arbejdspladser i et samarbejde med en række andre fagforeninger. Forhandlingerne foregår i de kommende måneder og tillidsrepræsentanterne er inddraget undervejs i processen.

Forhandlingerne af de to FOAS-overenskomster er anderledes denne gang. Det skyldes, at FOAS som arbejdsgiversamarbejde har valgt at lade sig opløse. Samtidig er de enkelte medlemmer (arbejdspladser) blevet opfordret til at melde sig ind i Dansk Erhverv.

Det betyder, at vi (Uddannelsesforbundet/LC), for de tidligere FOAS-arbejdsgivere, som har meldt sig ind i Dansk Erhverv, skal forhandle overenskomstfornyelserne med Dansk Erhverv.

Forhandlingerne

Forhandlingerne er i gang og vores udgangspunkt er de nuværende overenskomster, som de tidligere FOAS-arbejdsgivere, har taget med sig ind i Dansk Erhverv.

Der kan også være tidligere FOAS-arbejdsgivere, som vælger ikke at melde sig ind i Dansk Erhverv. Her skal vi forhandle og indgå aftale om en fornyelse af overenskomsten med den enkelte arbejdsgiver.

Vores krav til forhandlingerne er:

 • Lønforbedringer
 • Generelle lønstigninger der matcher de offentlige lønstigninger
 • Lokallønspuljer konverteres til centralt aftalt løn
 • Etablering af fritvalgsordning
 • Tillæg for FVU-undervisning på FOAS’ almene overenskomst
 • Arbejdslivsforbedringer
 • Seniorordning
 • Vilkår ved onlineundervisning
 • Afskaffelse af overførelse af undertid mellem normperioderne

Arbejdsgivernes krav til forhandlingerne er:

 • Markante konkurrence- og effektivitetsgevinster
 • Privatisering af overenskomstgrundlaget
 • Forenklede og mere fleksible arbejdstidsregler
 • Forenklet og mere fleksibel lønstruktur
 • Decentralisering af uddannelsespuljen
 • Generel forenkling af overenskomsterne

Overenskomsterne gælder fortsat

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset om arbejdsgiveren melder sig ind i Dansk Erhverv eller ej, følger overenskomsten med arbejdsgiveren i sin nuværende form. Den gælder altså fortsat, indtil der bliver indgået en aftale om en ny overenskomst.

Overenskomsterne gælder fortsat

Selvom overenskomsterne er opsagt til 1. april i år, gælder de fortsat, indtil der bliver indgået aftaler om fornyelse af overenskomsterne.

Spørg sekretariatet

Hvis du har et spørgsmål, kan du stille det til Uddannelsesforbundets sekretariat.
info@uddannelsesforbundet.dk