OK21 på private arbejdspladser

STU-overenskomsterne forhandles og indgås direkte mellem ledelsen på den enkelte arbejdsplads og Uddannelsesforbundet/LC. På nogle arbejdspladser i et samarbejde med en række andre fagforeninger. Forhandlingerne foregår i de kommende måneder og tillidsrepræsentanterne er inddraget undervejs i processen.

Forhandlingerne af de to FOAS-overenskomster er anderledes denne gang. Det skyldes, at FOAS som arbejdsgiversamarbejde har valgt at lade sig opløse. Samtidig er de enkelte medlemmer (arbejdspladser) blevet opfordret til at melde sig ind i Dansk Erhverv.

Det betyder, at vi (Uddannelsesforbundet/LC), for de tidligere FOAS-arbejdsgivere, som har meldt sig ind i Dansk Erhverv, skal forhandle overenskomstfornyelserne med Dansk Erhverv.

Forhandlingerne

Forhandlingerne er i gang og vores udgangspunkt er de nuværende overenskomster, som de tidligere FOAS-arbejdsgivere, har taget med sig ind i Dansk Erhverv.

Der kan også være tidligere FOAS-arbejdsgivere, som vælger ikke at melde sig ind i Dansk Erhverv. Her skal vi forhandle og indgå aftale om en fornyelse af overenskomsten med den enkelte arbejdsgiver.

Vores krav til forhandlingerne er:

 • Lønforbedringer
 • Generelle lønstigninger der matcher de offentlige lønstigninger
 • Lokallønspuljer konverteres til centralt aftalt løn
 • Etablering af fritvalgsordning
 • Tillæg for FVU-undervisning på FOAS’ almene overenskomst
 • Arbejdslivsforbedringer
 • Seniorordning
 • Vilkår ved onlineundervisning
 • Afskaffelse af overførelse af undertid mellem normperioderne

Arbejdsgivernes krav til forhandlingerne er:

 • Markante konkurrence- og effektivitetsgevinster
 • Privatisering af overenskomstgrundlaget
 • Forenklede og mere fleksible arbejdstidsregler
 • Forenklet og mere fleksibel lønstruktur
 • Decentralisering af uddannelsespuljen
 • Generel forenkling af overenskomsterne

Overenskomsterne gælder fortsat

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset om arbejdsgiveren melder sig ind i Dansk Erhverv eller ej, følger overenskomsten med arbejdsgiveren i sin nuværende form. Den gælder altså fortsat, indtil der bliver indgået en aftale om en ny overenskomst.

Overenskomsterne gælder fortsat

Selvom overenskomsterne er opsagt til 1. april 2021, gælder de fortsat, indtil der bliver indgået aftaler om fornyelse af overenskomsterne.

Spørg sekretariatet

Hvis du har et spørgsmål, kan du stille det til Uddannelsesforbundets sekretariat.
info@uddannelsesforbundet.dk