Overenskomstforhandlinger 2021

Den 16. februar 2021 blev der indgået forlig om fornyelse af de kommunale overenskomster for medlemmer ansat på ungdomsskoler, kommunale sprogcentre og beskæftigelsesområdet med en samlet rammet på 6,54 procent, med generelle lønstigninger på 5,29 procent. Resultatet er blevet godkendt ved urafstemning blandt medlemmerne, og det træder i kraft 1. april 2021 og gælde tre år frem.

Der er indgået forlig om at forny de statslige overenskomster for de næste tre år. Der er samlet set en ramme på 6,75 procent med generelle lønstigninger på 5,05 procent. Resultatet er blevet godkendt ved urafstemning blandt medlemmerne, og træder i kraft 1. april 2021 og gælde tre år frem.

Forhandlingerne om en fornyelse af de private overenskomster, som skal fornys i 2021, er i gang. Det drejer sig om FOAS sprogcenteroverenskomst, FOAS overenskomst på det almene område samt en række STU-overenskomster.