For lærere i ungdomsskolen med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen gælder særlige regler (særligt for lærere i fritidsundervisningen).

Når du skal tage stilling til, om det er en fordel for dig at være på månedsløn eller timeløn, skal du først og fremmest overveje disse spørgsmål:

  • Hvad får du af tid til forberedelse som hhv. timelønnet og månedslønnet?
  • Ønsker du at have ret til løn under sygdom, barsel mv. i dette ansættelsesforhold?
  • Hvordan er du stillet i forhold til pensionsordning?
  • Har du så megen anciennitet, at du lønmæssigt får mest ud af det som månedslønnet?

Det er din beslutning, om du skal ansættes på timeløn eller månedsløn. Der skal være tale om et frit valg.

Hvis du i forvejen er ansat som lærer i ungdomsskolen eller folkeskolen gælder nogle særlige forhold. Se senere afsnit om særlige forhold for ansatte i ungdomsskolen eller folkeskolen.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertAccordion.cshtml)