Overenskomstens løbetid

1. april 2021 - 31. marts 2024.

Læs overenskomsten for
AOF Job&Dansk Sprogcenter Midt 

Løn

Grundlønnen er afhængig af ansættelsessted og anciennitet.
Der ydes et fast tillæg pr. måned.
Derudover kan der aftales lokale løntillæg. Din tillidsrepræsentant kan fortælle om evt. lokalt aftalte tillæg.

Ulempetillæg

For arbejde, der udføres mellem kl. 17 og 06 og i weekender og på helligdage ydes et tillæg.

Arbejdstid

Arbejdstiden beregnes og opgøres for en periode på et år, hvilket svarer til 1924 timer. Herfra trækkes feriedage, feriefridage og søgnehelligdage med 7,4 time pr. dag.
Undervisningstid: over 712,5 timer honoreres med et tillæg.
Forberedelse: Til hver undervisningstime tillægges 42 minutter til forberedelse (48 minutter for lærere under uddannelsen til lærer i dansk som andetsprog).

Underviseren råder selv over minimum 20 minutter (26 minutter for lærere under uddannelse til lærer i dansk som andet sprog). Der aftales en gang årligt principper for udmøntningen af resten af forberedelsestiden.

Overarbejde
Arbejdstiden opgøres årligt. Der tillægges 50 pct. i overarbejde ved arbejde ud over den årlige arbejdstidsnorm på 1924 timer. Overtid og tillæg afspadseres eller udbetales.
Evt. undertid (dog maksimalt 200 timer) overføres med et fradrag på 25 pct.

Ferie

fem uger årligt plus fem feriefridage.

Ferietillæg

1,7 pct. af den ferieberettigende løn.

Efteruddannelse

Ret og pligt til 37 timers efteruddannelse pr. år.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn betalt af arbejdsgiver.

Barsel

For kvinder: Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.
For mænd. Fuld løn under barsel: 2 + 7 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sine børn på deres første og/eller anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse, kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse. 

Gruppeliv

Du er omfattet af en gruppelivsaftale med Forenede Gruppeliv. Den giver dig mulighed for udbetaling ved kritisk sygdom samt til efterladte og børn under 21 år ved dødsfald.

 

Overenskomstens løbetid

1. marts 2020 - 28. februar 2023.

Læs overenskomsten

Løn

Grundlønnen er afhængig af anciennitet.

Særlig opsparing

Der optjenes 3% i særlig opsparing, der udbetales en gang om året.

Ulempetillæg

For arbejde, der udføres mellem kl. 17 og 06 og i weekender og på helligdage ydes et tillæg.

Arbejdstid

Arbejdstiden beregnes og opgøres for en periode på et år, hvilket svarer til 1924 timer. Herfra trækkes feriedage, feriefridage og søgnehelligdage med 7,4 time pr. dag.

Undervisningstid over 680 timer honoreres med et tillæg

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Der tillægges 50 pct. i overarbejde ved arbejde ud over den årlige arbejdstidsnorm på 1924 timer. Overtid og tillæg afspadseres eller udbetales.

Ferie

Fem uger årligt plus fem feriefridage.

Ferietillæg

1,7% af den ferieberettigede løn.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn betalt af arbejdsgiver.

Barsel

For kvinder: Fuld løn under barsel: 6 + 14 + 6 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.
For mænd: Fuld løn under barsel: 2 + 9 + (6) uger. De sidste seks uger kan fordeles efter eget valg mellem moderen og faderen.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sine børn på deres første og/eller anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse, kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Overenskomstens løbetid

1. marts 2020 - 28. februar 2023.

Læs overenskomsten 

Løn

Grundlønnen er afhængig af anciennitet.

Særlig opsparing

Der optjenes 5% i særlig opsparing, der udbetales to gange om året.

Ulempetillæg

For arbejde, der udføres mellem kl. 17 og 06 og i weekender og på helligdage ydes et tillæg.

Arbejdstid

Arbejdstiden beregnes og opgøres for en periode på et år, hvilket svarer til 1924 timer. Herfra trækkes feriedage, feriefridage og søgnehelligdage med 7,4 time pr. dag.

Undervisningstid over 712,5 timer honoreres med et tillæg.

Overarbejde

Arbejdstiden opgøres årligt. Der tillægges 50 pct. i overarbejde ved arbejde ud over den årlige arbejdstidsnorm på 1924 timer. Overtid og tillæg afspadseres eller udbetales.

Ferie

Fem uger årligt plus fem feriefridage.

Ferietillæg

1 pct. af den ferieberettigende løn.

Pension

17,3 pct. af den pensionsgivende løn betalt af arbejdsgiver.

Barsel

For kvinder: Fuld løn under barsel: 4 + 16 + 8 uger.
For mænd: Fuld løn under barsel: 2 + 11 uger.

Børns sygdom

Man har som udgangspunkt ret til pasning af sine børn på deres første og/eller anden sygedag.

Opsigelsesvarsler

Læreren kan opsige sin stilling med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Inden for de første fem måneders ansættelse, kan arbejdsgiveren opsige læreren med en måneds varsel til udgangen af en måned. Herefter er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel tre måneder til udgangen af en måned. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges med en måned for hver tre års ansættelse - dog maksimalt til seks måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved arbejdsgiverens opsigelse af læreren har denne efter 12 og 17 års ansættelse ved fratrædelsen krav på henholdsvis en eller tre måneders fratrædelsesgodtgørelse.