Hvis du er ansat på en af følgende arbejdspladser, har du også en overenskomst.

A2B (gældende fra september 2017)
Ucplus
TV Glad Fonden
Center For Autisme
Erhvervsskolen af 2011
Hans Knudsen Instituttet
Unges Uddannelsescenter
Huset Venture
DUI Leg og Virke 

Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere om, hvad der gælder for dig.

Folkeoplysere

Undervisningsministeriet har fastsat regler for løn og ansættelse for folkeoplysere.Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning.

Horisonten

Horisonten har en tiltrædelsesaftale på produktionsskoleoverenskomstenOK18 Produktionsskoler - ledere og lærere.