Når du skal tage stilling til, om det er en fordel for dig at være på månedsløn eller timeløn, skal du først og fremmest overveje disse spørgsmål:

  • Hvad får du af tid til forberedelse som hhv. timelønnet og månedslønnet?
  • Ønsker du at have ret til løn under sygdom, barsel mv. i dette ansættelsesforhold?
  • Hvordan er du stillet i forhold til pensionsordning?
  • Har du så megen anciennitet, at du lønmæssigt får mest ud af det som månedslønnet?

Det er din beslutning, om du skal ansættes på timeløn eller månedsløn. Der skal være tale om et frit valg.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertAccordion.cshtml)