Overenskomster

Din overenskomst er den aftale, som fastlægger dine løn- og ansættelsesforhold. Det vil sige bestemmelser om for eksempel løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension. Uddannelsesforbundet forhandler alle sine overenskomster med kommunerne, staten og private arbejdsgivere sammen med Lærernes Centralorganisation. Typisk bliver der forhandlet overenskomst hvert andet eller tredje år.

Overenskomster på statens område

Læs et resumé af den overenskomst, der gælder for ansatte på AMU.

Læs et resumé af overenskomsten for EUD-ansatte.

Resumé af den gældende overenskomst for lærere m.fl. på institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Resumé af overenskomst for VUC - AVU, FVU og ordblindeundervisningen.

Uddannelsesforbundets har tegnet overenskomst på en række mindre områder på statens område.

Overenskomster på det kommunale område

Resumé af overenskomst for kommunale sprogcentre.

Resumé af overenskomst for ungdomsskolen.

Resume af overenskomst for beskæftigelsesområdet.

Overenskomster på det private område

Find din overenskomst eller læs et resumé af virksomhedsoverenskomsterne for en række daghøjskoler og oplysningsforbund

Se din overenskomst eller læs et resumé af virksomhedsoverenskomster for en række sprogcentre.

Uddannelsesforbundet har tegnet overenskomst med en række private uddannelsesinstitutioner.