Overenskomster

Din overenskomst er den aftale, som fastlægger dine løn- og ansættelsesforhold. Det vil sige bestemmelser om for eksempel løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension. Uddannelsesforbundet forhandler alle sine overenskomster med kommunerne, staten og private arbejdsgivere sammen med Lærernes Centralorganisation. Typisk bliver der forhandlet overenskomst hvert andet eller tredje år. På det statslige og kommunale område er der indgået overenskomstaftaler i 2021 og de gælder indtil 31. marts 2024. Forhandlingerne for de private område for medlemmer ansat på sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler forhandles overenskomsterne for samme periode som på de offentlige områder. Forhandlingerne starter ofte lidt senere end på de øvrige områder og forløber i sensommeren og efteråret 2021.

Overenskomster på statens område

Læs et resumé af den overenskomst, der gælder for ansatte på AMU.

Læs et resumé af overenskomsten for EUD-ansatte.

Resumé af den gældende overenskomst for lærere m.fl. på institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Resumé af overenskomst for VUC - AVU, FVU og ordblindeundervisningen.

Uddannelsesforbundets har tegnet overenskomst på en række mindre områder på statens område.

Overenskomster på det kommunale område

Resumé af overenskomst for kommunale sprogcentre.

Resumé af overenskomst for ungdomsskolen.

Resume af overenskomst for beskæftigelsesområdet og UU.

Overenskomster på det private område

Resumé af overenskomst for FOAS' almene.

Resumé af overenskomst for ansatte på FOAS' sprogcentre.

Uddannelsesforbundet har tegnet overenskomst med en række mindre uddannelsesinstitutioner.