Overenskomster

Din overenskomst er den aftale, som fastlægger dine løn- og ansættelsesforhold. Det gælder altså bestemmelser om fx løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension. Uddannelsesforbundet forhandler alle sine overenskomster med kommunerne, staten og private arbejdsgivere sammen med Lærernes Centralorganisation. Typisk bliver der forhandlet overenskomst hvert andet eller hvert tredje år. På det statslige og kommunale område er der indgået overenskomstaftaler i foråret 2018 og de gælder indtil 2021. Dog er de tidligere overenskomster gældende indtil de nye er færdiggjort og endeligt underskrevet. Forhandlingerne for de private område for medlemmer ansat på sprogcentre, oplysningsforbund og daghøjskoler forhandles overenskomsterne for samme periode som på de offentlige områder. Forhandlingerne starter ofte lidt senere end på de øvrige områder og forløber i sensommeren og efteråret 2018.

Overenskomster på statens område

Resumé af overenskomst for AMU.

Resumé af overenskomst for EUD.

Resume af overenskomst for lærere m.fl. på institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Resumé af overenskomst for VUC - AVU, FVU og ordblindeundervisningen.

Uddannelsesforbundets har tegnet overenskomst på en række mindre områder på statens område.

Overenskomster på det kommunale område

Resumé af overenskomst for kommunale sprogcentre.

Resumé af overenskomst for ungdomsskolen.

Resume af overenskomst for beskæftigelsesområdet og UU.

Overenskomster på det private område

Resumé af overenskomst for FOAS' almene.

Resumé af overenskomst for ansatte på FOAS' sprogcentre.

Uddannelsesforbundet har tegnet overenskomst med en række mindre uddannelsesinstitutioner.