Kommuner har forskellige muligheder for at konkurrenceudsætte en opgave. De kan fx lave et offentligt udbud, hvor alle kan byde, eller de kan udpege nogle stykker til at byde.
På baggrund af budene og de opstillede kriterier vælger kommunen den nye leverandør for en bestemt periode.

For dig som ansat betyder det, at du kan risikere at skifte arbejdsgiver med jævne mellemrum og i værste fald at miste dit arbejde.

Man kan miste sit arbejde, hvis kommunen ikke har stillet det som et krav, at en ny arbejdsgiver har pligt til at overtage medarbejderne. Hvis den nye arbejdsgiver ikke vil overtage medarbejderne, bliver disse opsagt. Imidlertid vil der ofte være mange, der bliver ansat af den nye arbejdsgiver, da der sjældent er et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft på området.

Der kan være tale om virksomhedsoverdragelse, hvis den nye arbejdsgiver ansætter en stor del af de tidligere ansatte og en række andre faktorer også gør sig gældende, så skolen mere eller mindre intakt fortsætter, bare med ny arbejdsgiver.

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, eksisterer der en vis beskyttelse for medarbejderne.

Hvis den virksomhed, du er ansat i, bliver overdraget til en ny ejer, vil den nye ejer således skulle overtage rettigheder og forpligtelser omkring dine løn- og arbejdsforhold – som minimum indtil den overenskomst, der er gældende, udløber. Det betyder, at du i hvert fald i en vis periode er beskyttet mod fx lønnedgang, også selvom den nye arbejdsgiver har dårligere vilkår end det, du kommer fra.

Beskyttelsen gælder imidlertid kun indtil den dato, hvor den gamle arbejdsgivers overenskomst udløber. Så efter denne dato er det den nye arbejdsgivers vilkår, der er gældende, med mindre du eller Uddannelsesforbundet har lavet en anden aftale med arbejdsgiveren.

Kontakt os

Der kan ikke gives enkle parametre, så du selv kan afgøre, hvornår der er tale om virksomhedsoverdragelse. Og selv ved en virksomhedsoverdragelse er beskyttelsen ikke stor. Kontakt derfor altid sekretariatet, hvis du står i sådan en situation.