Sker det, at din arbejdsgiver går konkurs, skal du forberede dig på, at du står uden arbejde efter udløbet af dit opsigelsesvarsel. Du vil dog normalt blive fritstillet i opsigelsesperioden.
Din løn, pension, feriepenge mv. kan du som regel få dækket af Lønmodtagernes Garantifond. Det gælder også løn i opsigelsesperioden.
Dog får ledere ofte ikke dækket deres manglende løn.

Uddannelsesforbundet kan hjælpe dig med at udfylde papirerne og anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond.

Når du henvender dig til Uddannelsesforbundet, skal vi bruge din ansættelseskontrakt, lønsedler, kontoudskrifter (dokumentation for, at lønnen ikke er blevet indbetalt) samt andre relevante papirer og oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker krav, der er mere end seks måneder gamle.

Sagsbehandlingstiden i Lønmodtagernes Garantifond betyder, at du ikke kan være sikker på, at få din dækning fra fonden med det samme. I enkelte tilfælde tilbyder Uddannelsesforbundet et rentefrit lån svarende til din nettoløn mod sikkerhed i udbetalingen fra LG. Dog kun for manglende løn for udført arbejde.

Er du medlem af en A-kasse har du krav på a-kontoudbetaling fra A-kassen svarende til højeste dagpengesats, indtil Lønmodtagernes Garantifond udbetaler penge.