Din arbejdsgiver skal have din opsigelse senest den sidste arbejdsdag i måneden, hvis den skal være gældende fra førstkommende måned. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at din arbejdsgiver reelt får din opsigelse i tide, dvs. at den når frem til din leder eller leders leder inden normal arbejdstids ophør.

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre opsigelsesvarsler, hvis du er ansat på prøve, er tjenestemand eller tjenestemandslignende ansat.

Skal opsigelsen være skriftlig?

Der er er ingen formkrav til en opsigelse. Mange meddeler deres opsigelse mundtligt. Men for at din opsigelse ikke misforstås, anbefaler vi, at du (også) gør din opsigelse skriftlig og præciserer, hvornår du ønsker at stoppe i et opsigelsesbrev.

Den kunne fx. lyde:
”Jeg opsiger hermed min stilling til fratrædelse den …  
[Dato, Navn, Efternavn]”

Du har ingen pligt til at begrunde din opsigelse.

Hvad er kontraopsigelse?

Hvis du er blevet opsagt, kan du få ret til at fratræde tidligere end ellers ved selv at sige op. Ved en såkaldt kontraopsigelse. Din arbejdsgiver skal have din kontraopsigelse senest den sidste hverdag i måneden, hvis den skal være gældende fra førstkommende måned.

En kontraopsigelse ændrer ikke på din eventuelle ret til fratrædelsesgodtgørelse.